ที่เที่ยว

ลำพูน  สถานที่ท่องเที่ยว

" พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย "
วิธีใช้: คลิกที่ชื่ออำเภอ... บนแถบสีถึบ หรือชื่อที่มีเส้นใต้ ตย. อำเภอเมือง, อุทยานฯดอยขุนตาล, ฯลฯ