สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
ลำปาง Lampang English Version, Please Click Here !!

ลำปาง

>

ที่พักลำปาง

>

แผนที่ลำปาง

>

ร้านอาหารลำปาง

>

การเดินทางลำปาง

>

ประวัติลำปาง


อ.เมือง จ.ลำปาง


รถม้าลำปาง

ลำปางเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังนิยมใช้รถม้าเป็นพาหนะเดินทางระยะใกล้ๆ ภายในตัวเมืองจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว รถม้าลำปางเป็นรถเปิดประทุน ที่นั่งผู้โดยสารคล้าย คลึงกับที่นั่งของจักรยานสามล้อแต่มีขนาดใหญ่กว่า อยู่ทางตอนหลังของที่นั่งคนบังคับม้า ซึ่งมีระดับสูงกว่าเล็กน้อย นั่งได้คันละ 2 คน สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถไปขึ้นรถม้าได้ที่ หน้าศาลากลางเก่าจังหวัดลำปาง, หน้าโรงแรมเวียงทอง และ หน้าโรงแรมทิพย์ช้าง ตั้งแต่ 06.00-23.00 ยกเว้นหน้าศาลากลางเก่ามีบริการ 06.00-16.00 น. อัตราค่าโดยสาร 100-200 บาท ปัจจุบันยังมีการทำรถม้าที่หมู่บ้านวังเหนือ ท่าคร่าวน้อย ศรีบุญเรือง นาก่วมเหนือ และนาก่วมใต้


อ่านต่อรายละเอียด รถม้าลำปาง
---------------------------------------

วัดพระแก้วดอนเต้า

ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี เหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้ามีตำนานกล่าวว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดพระแก้วดอนเต้า ได้แก่ พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มณฑปศิลปะพม่าซึ่งมีลักษณะงดงามและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุเก่าพอๆกับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งลานนา การเดินทางไปยังวัด ข้ามสะพานรัชฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้วประมาณ 1 กม. จะเห็นองค์พระธาตุตั้งเด่นอยู่บนเนิน


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระแก้วดอนเต้า
---------------------------------------

วัดศรีชุม

เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 31 วัด สร้างในปี พ.ศ. 2433 โดยคหบดีพม่าชื่อ อูโย ซึ่งติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่าไม้ในประเทศไทย เมื่อตนเองมีฐานะดีขึ้นจึงต้องการทำบุญโดยสร้างวัดศรีชุมขึ้นในเขตตำบลสวนดอก

     จุดเด่นของวัดนี้เดิมอยู่ที่ พระวิหาร ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ที่มีศิลปะการตกแต่งแบบล้านนาและพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารทั้งหลัง เมื่อตอนเช้าตรู่ของวันที่ 16 มกราคม 2535 คงเหลือเพียงไม้แกะสลักตรงซุ้มประตูทางขึ้นวิหารเท่านั้น เป็นลวดลายพรรณพฤกษาฉลุโปร่ง ปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และยังมีชิ้นส่วนเครื่องประดับอาคารที่ถูกไฟไหม้ไปจัดแสดงไว้ด้านหลังวิหาร วัดศรีชุมได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2524

การเดินทาง

     วัดศรีชุมตั้งอยู่ที่ ถนนศรีชุม-แม่วะ ตำบลศรีชุม จากถนนพหลโยธินเมื่อถึงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยแล้ว เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าถนนศรีชุมไปประมาณ 100 เมตร จะพบทางเข้าวัดอยู่ทางด้านขวามือ


อ่านต่อรายละเอียด วัดศรีชุม
---------------------------------------

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปางด้านตะวันตกเฉียงใต้ หลักเมืองทำด้วยไม้สัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว โดยหลักที่หนึ่งสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 หลักที่สองสร้างประมาณปี พ.ศ. 2416 และหลักที่สามสร้างประมาณปี พ.ศ. 2429 ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 เมื่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้น ได้นำหลักเมืองมาไว้ที่บริเวณหน้าศาลากลาง และได้มีการสร้างมณฑปครอบหลักเมืองทั้งสามในปี พ.ศ. 2511

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง


อ่านต่อรายละเอียด ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
---------------------------------------

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจตุรมุขชึ่งตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง พระพุทธรูปสร้างด้วยโลหะผสมรมดำทั้งองค์ ปางสมาธิ ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อดำ" จัดสร้างโดยกรมการรักษาดินแดนเมื่อปี พ.ศ. 2511 มี 4 องค์ เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ 4 ทิศของประเทศ โดยทางทิศเหนือได้นำมา ประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดลำปาง นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ปิดทองเกือบทั้งองค์โดยสาธุชนที่มานมัสการ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศพระคาถาขอพร หลวงพ่อดำที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ


อ่านต่อรายละเอียด พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
---------------------------------------

วัดศรีรองเมือง

ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคร่าวน้อย ตำบลสบตุ๋ย ในเขตเทศบาลเมืองด้านทิศตะวันตก เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2448 สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการทำป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยสวยงามตามแบบศิลปะพม่า นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นวัดที่มีการประดับตกแต่งภายในด้วยลายไม้แกะสลักและลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสี ฝีมือประณีต วิจิตรสวยงาม

เจดีย์ภายในวัดศรีรองเมืองวิหารภายในวัดศรีรองเมืองพระพุทธรูปภายในวัดศรีรองเมืองภายในวัดศรีรองเมืองวัดศรีรองเมืองวัดศรีรองเมืองบรรยากาศภายในวัดศรีรองเมือง


อ่านต่อรายละเอียด วัดศรีรองเมือง
---------------------------------------

วัดป่าฝาง

วัดป่าฝางหรือ วัดศาสนโชติการาม ตั้งอยู่ที่ ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวพม่าที่มาประกอบอาชีพการป่าไม้ในจังหวัดลำปาง งดงามด้วยพระเจดีย์ใหญ่สีทองสุกปลั่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 2449 วิหารเป็นเรือนไม้ทั้งหลังขนาดใหญ่ หลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆ แบบพม่า และพระอุโบสถขนาดเล็กหลังคาเครื่องไม้แบบพม่า มีลวดลายเครือเถาปูนปั้นเหนือประตูสวยงาม วัดนี้มีพระสงฆ์พม่าจากเมืองมัณฑะเลย์มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่เสมอ


อ่านต่อรายละเอียด วัดป่าฝาง
---------------------------------------

วัดไชยมงคล

ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง เยื้องกับวัดป่าฝาง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า วัดจองคา พุทธสถานที่เด่นของวัดคือ วิหารเป็น ตัวอาคารเป็นตึกสีขาว หลังคาเครื่องไม้แบบพม่า หน้าบันประดับกระจกเป็นรูปเทวดา เสาประดับด้วยลวดโลหะสีทองขดเป็นลายเครือเถา ประดับกระจกสีสวยงาม ม่านและระเบียงโดยรอบทำด้วยแผ่นไม้ฉลุฝีมือประณีต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด มีลักษณะงดงามสร้างจากเมืองมัณฑะเลย์ สหภาพพม่า


อ่านต่อรายละเอียด วัดไชยมงคล
---------------------------------------

สถานปฏิบัตรธรรมสุสานไตรลักษณ์

ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคร่าวน้อย ตำบลสบตุ๋ย ในเขตเทศบาลเมืองด้านทิศตะวันตก เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2448 สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการทำป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยสวยงามตามแบบศิลปะพม่า นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นวัดที่มีการประดับตกแต่งภายในด้วยลายไม้แกะสลักและลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสี ฝีมือประณีต วิจิตรสวยงาม


อ่านต่อรายละเอียด สถานปฏิบัตรธรรมสุสานไตรลักษณ์
---------------------------------------

เจดีย์ซาวหลัง

  "ซาว" แปลว่า ยี่สิบ "หลัง" แปลว่า องค์ วัดเจดีย์ซาวหลัง แปลว่าวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 5 กม. ตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ วัดนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ ทรงคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปีสิ่งที่น่าชมภายในวัดคือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า "พระพุทธรูปทันใจ" พระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียดสวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็นลักษณะศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไม้ชั้นเดียวด้านหลังพระอุโบสถ ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า "พระแสนแซ่ทองคำ" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ


อ่านต่อรายละเอียด เจดีย์ซาวหลัง
---------------------------------------

วัดปงสนุก

วัดปงสนุก เป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ที่วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และฝังลูกนิมิตร เมื่อ พ.ศ. ๓๒๑๔ สันนิษฐานว่าวัดนี้คงสร้างขึ้นร่วมสมัยพระเจ้าอนันตยศเสด็จมาทรงสร้างเมืองเขลางค์ เมื่อพ.ศ. ๑๒๒๓ บริเวณวัดปงสนุกตั้งอยู่ติดกำแพงเมืองเขลางค์รุ่นที่ ๒ ด้านใน จากการศึกษาสภาพสิ่งก่อสร้างเท่าที่ปรากฏปัจจุบัน มีอาคารสถานก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุด คือ เจดีย์และวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งปรากฏในบันทึกมีการบูรณะครั้งหลังประมาณ ๑๒๐ กว่าปีมาแล้ว สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นพยานวัตถุบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัดสืบทอดกันมาจากอดีตเป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้ว วัดปงสนุก เดิมมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อ

ตามหลักฐานที่พบจารึกอยู่ในที่ต่างๆ มีอยู่ ๔ ชื่อ คือ วัดศรีจอมไคล วัดศรีเชียงภูมิ , วัดดอนแก้ว  , วัดพะยาว (พะเยา) ชื่อวัดทั้งหมดที่พบดูจะมี ๒ ชื่อ  ที่เกี่ยวกับประวัติของบ้านเมืองในอดีตที่ผ่านมา คือ ชื่อวัดพะยาว (พะเยา) และ ชื่อวัดปงสนุก  ด้วยเหตุการณ์เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๔  ทางเมืองนครลำปางและเมืองเชียงใหม่ได้ยกทัพเข้าตีเมืองเชียงแสน  เมืองเชียงแสนได้สู้รบต่อต้านเป็นสามารถ แต่สู้กำลังของเมืองลำปางและเชียงใหม่มิได้  เมืองเชียงแสนจึงแตก ทางกองทัพจึงได้กวาดต้องเอาชาวเชียงแสนลงมาสู่เมืองนครลำปาง  ในชาวเมืองเชียงแสนเหล่านั้นได้มีชาวบ้านปงสนุก (เชียงแสน) รวมอยู่ด้วย    ส่วนชาวเมืองพะเยา เจ้าฟ้าเมืองพะเยา ได้อพยพขาวพะเยาหนีข้าศึกพม่า  คราวเมืองพะเยาแตกลงมาสู่นครลำปาง ในช่วงเวลาใกล้เคียง  ชาวเมืองทั้งสองจึงถูกจัดแบ่งให้อยู่ทางฝั่งเวียงเหนือของเมืองนครลำปาง  โดยเฉพาะบริเวณวัดศรีเชียงภูมิ ด้วยเหตุนี้ชาวเมืองเชียงแสนและชาวเมืองพะเยา  เมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใหม่และไม่ทราบอนาคตของตนเอง แต่ก็ยังรำลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอน  จึงได้เอานามชื่อวัดและชื่อบ้านมาเรียกโดยชาวพะยาว (พะเยา) ก็เรียกวัดพะยาว บ้านพะยาว  ชาวเชียงแสนก็เรียก วัดปงสนุก บ้านปงสนุก (ปัจจุบัน วัดปงสนุกใน อ.เชียงแสน  อันเป็นชุมชนเดิมของบ้านปงสนุกลำปาง ก็ยังมีอยู่  ตั้งอยู่บ้านหมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  เป็นวัดโบราณมีอายุกว่า 500 ปี)    สำหรับชาวพะเยา พอถึง พ.ศ. ๒๓๘๖  เจ้าหลวงมหาวงค์ ขึ้นไปตั้งเมืองพะเยา เมื่อบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นแล้ว ครูบาอินต๊ะจักร  จึงได้อพยพชาวพะเยากลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอน คงเหลือชาวพะเยาที่ไม่ยอมกลับ  ไม่นานนักตรงกันข้ามกับชาวปงสนุก ไม่มีการอพยพกลับไป  ได้ยึดเอานครลำปางเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่สอง  ดังนั้นชื่อวัดและชื่อหมู่บ้านก็คงเหลือไว้เรียกขานกันเพียงชื่อเดียวว่า “ปงสนุก” ตราบเท่าทุกวันนี้  เป็นที่น่าสังเกตว่า วัดปงสนุก แยกเป็น ๒ วัด ทั้งที่อาณาเขตก็ไม่กว้างขวางเท่าใด คือ  วัดปงสนุกเหนือ และ วัดปงสนุกใต้ สาเหตุที่แยกคงจะมาจากพระสงฆ์ สามเณรในอดีตจำนวนมาก  จึงแบ่งกันช่วยดูแลรักษาวัด  แต่ถึงอย่างไรทั้ง ๒ วัดนี้ก็ถือกันว่าเป็นวัดพี่วัดน้องอาศัยช่วยเหลือกันมาโดยตลอด

วัดปงสนุก ลำปาง วัดปงสนุก ลำปาง ด้านหน้าพระอุโบสถป้ายวัดปงสนุกวัดปงสนุก ลำปางวัดปงสนุก ลำปางวัดปงสนุก ลำปางวัดปงสนุก ลำปางวัดปงสนุก ลำปาง วัดปงสนุก ลำปางวัดปงสนุก ลำปางวัดปงสนุก ลำปาง วัดปงสนุก ลำปาง วัดปงสนุก ลำปาง วัดปงสนุกวัดปงสนุก 


อ่านต่อรายละเอียด วัดปงสนุก
---------------------------------------

กาดกองต้า

กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน (กาดกองต้า เป็นคำล้านนา แปลตามตัวคือ ตลาดถนนท่าน้ำ) เป็นตลาดโบราณ ของคนลำปาง อายุร้อยกว่าปีมาแล้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 (สมัยรัชกาลที่5) ความสำคัญในอดีตเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางภาคเหนือและเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ซึ่งมีพ่อค้าหลายเชื้อชาติทั้งพม่า จีน และชาวตะวันตก ชื่อตลาดจีน มาจากพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีน ซึ่งบางส่วนเดิมทีได้มาขายแรงงานที่นี้ และได้พัฒนาจนมาเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่ของตลาด เสน่ห์กาดกองต้าถ่ายทอดผ่านทางสถาปัตยกรรมทั้งเรือนแบบไทยภาคกลาง เรือนล้านนา เรือนพม่า เรือนแบบจีน และเรือนขนมปังขิงแบบฝรั่งเศส ตลาด ถนนคนเดิน จะเปิด เวลา 18.00-22.00น. เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (แนะนำว่าถ้าอยากถ่ายรูปให้มาเวลาบ่ายๆจะดีน่ะค่ะ)  สถานที่ตั้ง ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ใกล้สะพานรัษฎาภิเศก

บรรยากาศร้านค้าต่างๆ ภายในกาดกองต้าร้านเชน เย็นตาโฟ ที่กาดกองต้าร้านค้าภายในกาดกองต้าภายในร้านตกแต่งให้บรรยากาศคล้ายกับร้านขายของสมัยโบราณกาดกองต้ากาดกองต้ากาดกองต้าสะพานรัษฎาภิเศกบรรยากาศรอบๆ สะพานรัษฎาภิเศกกาดกองต้าอาคารบริเวณกาดกองต้า


อ่านต่อรายละเอียด กาดกองต้า
---------------------------------------

วัดพระธาตุม่อนพญาแช่

ตั้งอยู่ที่ ต.พิชัย บนเส้นทางสายลำปาง-งาว ระยะทางประมาณ 5 กม. จากตัวเมืองโดยเลี้ยวขวาเข้าไปตรงหลักกม.ที่ 605 ประมาณ 1 กม. วัดตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดลำปางได้อย่างชัดเจน ทางวัดได้พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และขอความร่วมมือกับสำนักงานป่าไม้เขตลำปางจัดให้เป็นวนอุทยานม่อนพญาแช่ ความสวย งามของวัดอยู่ที่บันไดนาคที่ทอดยาวขึ้นไปสู่พระเจดีย์ซึ่งกล่าวว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์เดิมถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2498 ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 เหนือ (ตรงกับเดือน 9)

หอเสื้อวัด ระหว่างทางเดินขึ้นบันไดวัดพระธาตุม่อนพญาแช่   วัดพระธาตุม่อนพญาแช่ วัดพระธาตุม่อนพญาแช่ วัดพระธาตุม่อนพญาแช่ วัดพระธาตุม่อนพญาแช่บันไดทางขึ้นและลงเส้นทางเดียวกันเลยค่ะเส้นทางเดินลง ตอนเดินขึ้นไมได้ถ่ายเพราะเหนื่อยมากคิดว่าเดินแปบเดียวถึงที่ไหนได้ขาสั่นเลยทีเดียวจำชื่อไม่ได้ละว่าชื่ออะไร ดูดูไปน่ารักดีประตูทางเข้าไป ไม่คิดว่าปลายทางจะต้องขึ้นเขา


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระธาตุม่อนพญาแช่
---------------------------------------

วัดพระธาตุเสด็จ

อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางลำปาง-งาว ประมาณ 19 กม. แยกซ้ายตรงกม.ที่ 17 เข้าไปประมาณ 2 กม. วัดพระธาตุเสด็จเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เมื่อประมาณ 500 ปีมาแล้ว อุโบสถและวิหารต่างๆ ในวัดนี้ล้วนแต่เป็นของโบราณที่ได้รับการบูรณะใหม่ แต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณให้เห็นได้อยู่จนปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานของชาติแล้วพุทธสถานที่สำคัญคือ องค์พระธาตุเสด็จ เป็นเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์แบบลานนา ลักษณะคล้ายพระธาตุลำปางหลวงแต่องค์เล็กกว่า นอกจากนี้ยังมีวิหารใหญ่ เรียกว่า "วิหารกลาง" ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางลีลาองค์ใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามนามว่า "หลวงพ่อห้ามญาติ" วิหารหลวง เรียกว่าวิหารจามเทวี ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ศิลปะเชียงแสนและวิหารพระพุทธ มีพระพุทธรูปชื่อ "พระเจ้าดำองค์อ้วน" เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ

วัดพระธาตุเสด็จวัดพระธาตุเสด็จ ด้านตัวพระธาตุวัดพระธาตุเสด็จวัดพระธาตุเสด็จวัดพระธาตุเสด็จ  วัดพระธาตุเสด็จวัดพระธาตุเสด็จเคาะระฆังเสียงดัง


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระธาตุเสด็จ
---------------------------------------

เขื่อนกิ่วลม

อยู่ห่างจากตัวเมืองไป 38 กม. ตามเส้นทางสายลำปาง-งาว โดยแยกซ้ายตรงหลักกม.ที่ 623-624 เข้าไปอีก 14 กม. เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. เขื่อนกิ่วลม อยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน บริเวณเหนือ เ ขื่อน เป็น อ่างเก็บ น้ำ เหมาะ แก่การ ล่องเรือ หรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม การล่องแพใช้เวลา ประมาณครึ่งวัน  มีสถานที่น่าสนใจ เช่นแหลมชาวเขื่อน ผาเกี๋ยง ผางาม เกาะชวนฝัน ทะเลสาบสบพุ หมู่บ้านชาวประมง บ้านสา ฯลฯ สำหรับผู้ที่สนใจกีฬาทางน้ำ บอสสินี่ สปอร์ต คลับ ได้รับอนุญาตจาก กรมชลประทานให้จัดตั้ง ศูนย์กีฬา ทางน้ำ ที่บริการอุปกรณ์กีฬาทางน้ำประเภทต่างๆ เข่น สกู๊ตเตอร์ บานานาโบ๊ท วินเสริฟ เป็นต้น บ้านพักรับรอง ของทางกรมฯ อนุญาตให้เข้าพักได้เฉพาะข้าราชการ หรือหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ไปที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน หรือ โทร. 241-4806 บริการจองแพ เรือ และที่พักบริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน สามารถติดต่อได้ที่ กิ่วลมรีสอร์ท แพวังแก้วและวังแก้วรีสอร์ท


อ่านต่อรายละเอียด เขื่อนกิ่วลม
---------------------------------------

สวนสาธารณะหนองกระทิง

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว จากตัวเมืองข้ามลำน้ำวังไปตามเส้นทางสายลำปาง - ห้างฉัตร ประมาณ 3 กม.เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาว ลำปางที่ใกล้ตัวเมือง มีหนองน้ำใสเหมาะสำหรับว่ายน้ำ เล่นเรือถีบ มีสวนหย่อม และต้นไม้ร่มรื่น มีร้านอาหารและเครื่องดื่มบริการหลายแห่ง

 สวนเครืองเล่นเด็กบรรยากาศยามเย็นสวนสาธารณะหนองกระทิงสวนสาธารณะหนองกระทิงบึงกลางสวนสวนสาธารณะหนองกระทิงสวนสาธารณะหนองกระทิง สวนสาธารณะหนองกระทิงสวนสาธารณะหนองกระทิง


อ่านต่อรายละเอียด สวนสาธารณะหนองกระทิง
---------------------------------------

อ่างเก็บน้ำวังเสือ

อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย 18 กม.แล้วเลี้ยวขวาตามถนนเข้าตัวเมือง อีกราว 300 เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ริมถนน เหมาะแก่การแวะพักผ่อนปิคนิค ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม โดยเฉพาะยามเย็นเมื่ออาทิตย์อัสดง

อ่างเก็บน้ำวังเสือ อ่างเก็บน้ำวังเสือทะเลลำปาง หรือเรียกอีกอย่างว่า อ่างเก็บน้ำวังเสือแพนั่งริมน้ำบรรยากาศชิวๆมีแพให้นั่งรับประทานอาหารบรรยากาศชิวๆ


อ่านต่อรายละเอียด อ่างเก็บน้ำวังเสือ
---------------------------------------

พิพิธภัณฑ์บ้านย่าแดง

เจ้าของคือ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนตลาดเก่า (ตลาดจีน)เป็นที่เก็บสะสมเครื่องเขินและผ้าล้านนา ไม่มีการจัดแสดงอย่างเป็นทางการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้าได้ โทร. (054) 217063


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑ์บ้านย่าแดง
---------------------------------------

วัดบุญวาทย์วิหาร ลำปาง

วัดบุญวาทย์วิหาร เป็นวัดเก่าแก่โบราณ และมีพื้นที่แคบมาก เดิมทีชื่อวัดกลางเมือง ในโบสถ์มีพระธานนามว่า พระเจ้าตนหลวง หน้าตัก กว้าง 1 วา 2 ศอก สูง 2 วา 14 นิ้ว แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2457 และได้รายงานเสนอขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า "วัดหลวงบุญวาทย์บำรุง"ได้สร้างพระวิหารหลวงหลังหนึ่ง พระประธานองค์หนึ่ง เจดีย์องค์หนึ่ง กุฏิหลังหนึ่ง และหอไตรหลังหนึ่ง ครั้นได้สร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดกลางหลวงไชยสัณฐาน หน้าวัดบุญวาทย์วิหาร มีรถม้าชมเมืองขับชมเมือง


อ่านต่อรายละเอียด วัดบุญวาทย์วิหาร ลำปาง
---------------------------------------

วัดประตูต้นผึ้ง

วัดประตูต้นผึ้ง  ภายในวัด กำแพงด้านในจะประดิษฐานพระเกจิอาจารย์ดังหลายท่านไว้ให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้บูชา เช่น หลวงปู่ทวด หลวงพ่อเกษมเขมโก พ่อครูบาศรีวิชัยและอีกหลายๆท่าน ใกล้ๆกันจะเป็นซุ้มศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและองค์สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณใกล้ๆกันที่มุมกำแพงวัดจะมีพ่อฤาษีชีวกประดิษฐานอยู่ ด้านซ้ายของโบสถ์จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธองค์ขณะทรงปรินิพพาน

วัดประตูต้นผึ้งประตูทางเข้าวัดภายในพระอุโบสถพระประทานพระกราบไว้


อ่านต่อรายละเอียด วัดประตูต้นผึ้ง
---------------------------------------

วัดเชตวัน

วัดเชตวัน หรือ วัดหัวเวียง เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แต่สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ จะอยู่ที่พระประธาน ศิลปะเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างยาวรี มีเปลวพระศกคล้ายเปลวไฟบนพระเศียร ที่ฐานประธานมีพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนประดิษฐานอยู่หลายองค์ สันนิษฐานว่ามีอายุเก่ากว่าพระประธาน เพราะเปลวพระศกเป็นมุ่นมวยผม แทนที่จะเป็นเปลวไฟอย่างพระประธาน

 ทางเข้าวัดเขตวันวัดเชตวัน วัดเชตวันพระเจดีย์พระประทานด้านนอก เป็นพระนอนพระนอนพระเจดีย์ทอง


อ่านต่อรายละเอียด วัดเชตวัน
---------------------------------------

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง เป็นวัดเล็กๆ ในหมู่บ้านเวียงเหนือ มีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาพื้นบ้าน หากชื่นชอบศิลปะตามวัดแล้ว ไม่ควรพลาดชมวัดนี้ ที่มีวิหารเป็นวิหารแบบล้านนาที่หาชมได้ยาก ในปัจจุบันยกพื้นสูงไม่มาก ทางขึ้นบันไดตัวมกรคายนาค ที่เชิงบันไดมีประติมากรรมปูนปั้นรูปสิงห์เฝ้าวิหาร ส่วนหลังคามีการซ้อนเป็นชั้นด้านหน้าสามชั้น ด้านหลังสองชั้น แต่ละชั้นมีช่อฟ้า ใบระกาเป็นตัวนาคเลื้อยลงมาจากยอดหลังคา กลางสันหลังหรืออกไก่มียอดเรียวแหลมเล็กๆ เรียงไปตลอด คล้ายยอดบราลีตามโบสถ์ วิหารโบราณในภาคกลาง ภายในวิหารมีการเปิดให้เห็นโครงสร้างส่วนบน โดยไม่ทำเพดานปิดทึบอย่างที่พบเห็นตามโบสถ์ วิหาร ในภาคกลาง เมื่อเข้าไปจึงรู้สึกโปร่งสบาย

วัดประตูป่องกราบไหว้พระวัดประตูป่อง วัดประตูป่องวัดประตูป่อง ซุ้มประตูวัดประตูป่องด้านหน้าสวัดประตูป่องวัดประตูป่อง


อ่านต่อรายละเอียด วัดประตูป่อง
---------------------------------------

วัดพระเจ้าทันใจ

วัดพระเจ้าทันใจ ภายในวัดมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นอาคารที่ผาติกรรมมาจากที่ต่างๆ แล้วมาสร้างประกอบขึ้นใหม่ เช่น หอพระธรรม หรือหอพระไตรปิฎก ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ยุ้งข้าวที่ใช้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยเชียงแสน ให้ผู้ศรัทธาได้กราบนมัสการด้วย โดยพระเจ้าทันใจ นั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน เป็นพระประธานของวัด เหตุที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าทันใจ เพราะมีเรื่องราวเล่าว่า ช่างสามารถหล่อได้สำเร็จได้ทันใจช่างภายในวันเดียว เดิมพระเจ้าทันใจประดิษฐานในวิหารไม้ ต่อมามีพ่อเลี้ยงทำไม้ในป่าทางภาคเหนือคนหนึ่ง มาบนบานให้กิจการรุ่งเรือง เมื่อได้ผลตามอธิษฐานแล้วจึงได้รื้ออาคารไม้ของเดิมทิ้ง แล้วสร้างวิหารคอนกรีตอย่างภาคกลาง เช่นที่เห็นในปัจจุบันขึ้นแทน

พระอโบสถ วัดพระเจ้าทันใจซากปูนปั้นพระพุทธรูปสมัยหริกุญไชยวัดพระเจ้าทันใจ พระธาตุศาลนี้จะตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้าวัดพระเจ้าทันใจ


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระเจ้าทันใจ
---------------------------------------

วัดม่อนสันฐาน

วัดม่อนสัณฐาน หรือ วัดม่อนปู่ยักษ์ ตั้งอยู่บนเนินสูงตามแบบของวัดโบราณทางภาคเหนือ ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นสมัยใด ในช่วงปี พ.ศ 2440 หรือราวรัชกาลที่ 5 ชาวพม่าในนครลำปางมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมตะวันตก นับเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะตามวัด โดยภายในวิหาร เป็นอาคารไม้ที่ยกพื้น หลังคาซ้อนลดหลั่นหลายชั้น เป็นทั้งที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและกุฏิ มีภาพจิตรกรรมตามฝาผนัง เสาไม้ และ ใกล้ๆ มีวิหารฝรั่ง ที่มีภาพจิตรกรรมอยู่บนผนังรอบอาคาร ซึ่งเขียนตามแบบพม่า  มีภาษาพม่ากำกับไว้ที่ภาพด้วย

วัดม่อนสันฐานวัดม่อนสันฐานวัดม่อนสันฐานวัดม่อนสันฐานวัดม่อนสันฐานเข้าวัดกราบไหว้ สิริมงคลกับชีวิต


อ่านต่อรายละเอียด วัดม่อนสันฐาน
---------------------------------------

อินทราเอาท์เลท

อินทราเอาท์เลท (Indra Outlet) ศูนย์จำหน่ายเซรามิกใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปาง บนเนื้อที่ 8 ไร่บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกเซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารรายใหญ่ของจังหวัดลำปาง ภายในประกอบด้วย 3 อาคาร โดยอาคาร 1 เป็นสินค้าของอินทราเซรามิค และสินค้าจากโรงงานอื่นๆ กว่า 30 โรงงาน ซึ่งจะมีการติดป้ายชื่อแต่ละโรงงานแสดงไว้ อาคาร 2 เป็นสินค้าคละเกรดราคาพิเศษ อาคาร 3 เป็นอาคารสาธิตการผลิต ซึ่งผู้มาเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยม ชมดูกระบวนการผลิตเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ หากต้องการหาข้อมูลสินค้าของโรงงานเซรามิกอื่นๆ เรายินดีให้ข้อมูลแก่ท่านเพื่อติดต่อสั่งซื้อจากทางโรงงานนั้นๆ ได้โดยตรง


อ่านต่อรายละเอียด อินทราเอาท์เลท
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา