สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
ลำปาง Lampang English Version, Please Click Here !!

ลำปาง

>

ที่พักลำปาง

>

แผนที่ลำปาง

>

ร้านอาหารลำปาง

>

การเดินทางลำปาง

>

ประวัติลำปาง


วัดเสลารัตนปัพพตาราม, ลำปาง

วัดเสลารัตนปัพพตาราม

มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบลานนาไทย มีลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน และซุ้มประตูที่มีการก่ออิฐถือปูนซึ่งส่วนมากจะเป็นรูปปั้นสัตว์ศิลปะลานนา ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมี รูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุ ขนาดเท่าตัวจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง พระเจดีย์ของวัดไหล่หินก่อสร้างแบบศิลปะลานนา ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หิน เป็นที่เก็บหอพระแก้วซุ้มพระพิมพ์ อาวุธโบราณ และที่โรงธรรมมีใบลานเก่าแก่ ของลานนาไทยซึ่งพระมหาเกสระปัญโญจารไว้เมื่อ 300 ปีที่แล้ว


วัดเสลารัตนปัพพตาราม

ภายในวิหารของวัดเสลารัตนปัพพตาราม

วัดเสลารัตนปัพพตาราม

วัดเสลารัตนปัพพตาราม

บรรยากาศภายในวัดเสลารัตนปัพพตาราม

วัดเสลารัตนปัพพตาราม

บรรยากาศภายในวัดเสลารัตนปัพพตาราม

วัดเสลารัตนปัพพตาราม
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา