ที่เที่ยว


View : 3
เพิ่มรูป แก้ไข

วัดพระบาทภูพานคำ

วัดพระบามภูพานคำ ตั้งบริเวณไหล่เขาภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร อยู่บนยอดเขา มีบันไดทางขึ้นจากลานวัดไปยังยอดเขาจำนวน 1,049 ขั้น ภายใต้ฐานพระใหญ่ยังมีพระประธาน และสิ่งศักดิ์ประดิษฐานอยู่