ที่เที่ยว


View : 1
เพิ่มรูป แก้ไข
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดง ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ วัตถุโบราณ ซากหอย และนิทรรศการชั้นดิน จำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคโบราณ


ซากดึกดำบรรพ์ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

ไข่ไดโนเสาร์จากประเทศจีนและซากปลาดึกดำบรรพ์จากประเทศบราซิล

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง