ที่เที่ยว


View : 8
เพิ่มรูป แก้ไข
ถนนศรีจันทร์

ถนนศรีจันทร์

ถนนข้าวเหนียว หรือถนนศรีจันทร์เป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น บริเวณลานกีฬาด้านยาเสพดิต, วัดกลาง, สวน 200 ปี, ถนนข้าวเหนียว, ถนนศรีจันทร์ ถูกจัดให้เป็นถนนสงกรานต์ภายใต้ชื่อ ถนนข้าวเหนียว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 8-15 เมษายน ของทุกปีจะมีการจัดงานอย่างตระการตา ทั้งขบวนแห่สรงน้ำพระที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เล่นสงกรานต์เป็นจำนวนมาก