สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
ขอนแก่น ... โรงแรม โฆษะขอนแก่น เสนอราคาพิเศษสำหรับการจองทางอินเตอร์เน็ตผ่านไทยทัวร์ สนใจคลิก ...

ขอนแก่น

>

ที่พักขอนแก่น

>

แผนที่ขอนแก่น

>

ร้านอาหารขอนแก่น

>

การเดินทางขอนแก่น

>

ประวัติขอนแก่น


อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น
 


ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง

สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวขอนแก่นแห่งนี้ ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์หน้าเทศบาลขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนี และ หลวงธุรนัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ริเริ่มสร้างขึ้นโดยนำหลักศิลาจารึกจากโบราณสถาน ในท้องที่อำเภอชุมแพมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และตั้งเป็นศาลหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2499

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง


อ่านต่อรายละเอียด ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง
---------------------------------------

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

- เปิดเวลา 09.00-16.00 น. - ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท - โทร. 0-4324-6170

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสานตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี หรือข้าวของเครื่องใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฯลฯ ทั้งหมดจัดแสดงโดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในอาคารทรงไทยประยุกต์สองชั้น ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารจัดแสดงใบเสมากลางแจ้งและอาคารชั้นเดียว ด้านหลัง สิ่งน่าสนใจได้แก่

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว ทำจากหินกรวดแม่น้ำ แหล่งโบราณคดีบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านเชียงคานเหนือ ต. เชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย

ภาชนะดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 5,600 - 4,500 ปีมาแล้ว ทำจากดินเผา สูง 21 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปากภาชนะ 26.5 ซม. เลขทะเบียน 121/2516 แหล่งโบราณคดีบ้านธาตุ ต. บ้านธาตุ อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

ขวานสำริดมีบ้อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว สำริด 10.5x12, 5x 5.5, 4.5x6 ซม. เลขทะเบียน (ซ้าย-ขวา-ล่าง) 279/2516, 283/2516, 282/2516 กำไลงาช้าง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 4,000 - 3,000 ปีมาแล้ว ทำจากงาช้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 ซม., เลขทะเบียน 183/2516 แหล่งโบราณคดีบ้านโพนสูง ต. โพนสูง อ. บ้านตุง จ. อุดรธานี ลูกปัดและต่างหูเปลือกหอย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 - 1,800 ปีมาแล้ว ทำจากเปลือกหอย เลขทะเบียน NC 12082 แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย อ. เมือง จ. ขอนแก่น

กระดิ่งสำริด สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 - 1,800 ปีมาแล้ว ทำจากสำริด สูง 11 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 ซม. เลขทะเบียน 227/2520 แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย อ. เมือง จ. ขอนแก่น

ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ ตอน "พิมพาพิลาป" ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15 ทำจากหินทราย สูง 190 ซม. กว้าง 68 ซม. เลขทะเบียน 225/2516 พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ พระพิมพ์ปางแสดงธรรม ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 ทำจากดินเผา สูง 14 ซม. กว้าง 9 ซม. เลขทะเบียน 468/2522 พบที่เมืองนครจำปาศรี อ. นาดูน จ. มหาสารคาม

พระพิมพ์ปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 ทำจากดินเผา สูง 22.5 ซม. กว้าง 14 ซม. เลขทะเบียน 435/2516 พบที่โบราณสถานอุ่มญาดู เมืองกันทรวิชัย อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

พระพุทธรูปปางทรงแสดงธรรม (วิตรรกะ) ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 ทำจากสำริด สูง 9.5 ซม. กว้าง 3 ซม. เลขทะเบียน Ra.53 พบที่เมืองชัยวาน กิ่งอ. โคกโพธิ์ไชย จ. ขอนแก่น

พระศิวะ หรือ ทวารบาล (นนทิเกศวร) ศิลปะลพบุรี แบบนครวัด พุทธศตวรรษที่ 17 ทำจากหินทราย สูง 175 ซม. เลขทะเบียน 444/2516 พบจากการขุดแต่งกู่น้อย อ. นาดูน จ. มหาสารคาม

พระวิษณุ (พระนารายณ์) ศิลปะลพบุรี แบบบาปวน ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ทำจากหินทราย สูง 61 ซม. เลขทะเบียน 332/2516 พบจากการขุดแต่งกู่น้อย อ. นาดูน จ. มหาสารคาม แผ่นเงินดุน ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 16 ขนาดประมาณ 10x5 ซม. เลขทะเบียน 434/2516 พบที่โบราณสถานอุ่นญาดู เมืองกันทรวิชัย อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ศิลาจารึกศาลานางขาว อักษรขอม ภาษาเขมร อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 ทำจากหินทราย สูง 21 ซม. กว้าง 9 ซม. เลขทะเบียน 364/2516 พบจากการขุดแต่งโบราณสถานศาลานางขาว อ. นาดูน จ. มหาสารคาม ศิลาจารึกกู่แก้ว (อโรคยศาล) อักษรขอม ภาษาสันสกฤต พุทธศตวรรษที่ 18 ทำจากหินทราย สูง 38 ซม. กว้าง 22.5 - 24.5 ซม. เลขทะเบียน 4/2530 พบจากการขุดแต่งกู่แก้ว อ. เมือง จ. ขอนแก่น

อาคารพิพิธภัณฑ์    มีสองชั้น โดยจัดแสดงดังนี้  - ชั้นล่างด้านขวา   แสดงนิทรรศการสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ของภาคอีสานตอนบน บอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ตั้งแต่ 280 ล้านปีก่อน ผ่านยุคไดโนเสาร์ซึ่งมีการค้นพบฟอสซิลอายุ 160 ล้านปีที่ภูเวียง กระทั่งถึงมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และจัดแสดงโบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น เครื่องมือหินกะเทาะสมัยสังคม ล่าสัตว์อายุ 1 หมื่นปี ภาชนะดินเผาอายุ 5,600 ปี ขวานสำริดอายุ 4,000 ปี กำไลงาช้างอายุ 4,000 ปี เครื่องประดับทำจากเปลือกหอยทะเลอายุ 2,500 ปี ฯลฯ  - ชั้นล่างด้านซ้าย   จัดแสดงใบเสมาและชิ้นส่วนศิลปกรรมสมัยทวารวดี เช่น ใบเสมาหินทรายกว้าง 68 ซม. สูง 190 ซม. สลักภาพพุทธประวัติตอนพิมพาพิลาป อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 พบที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง จ. กาฬสินธุ์ และใบเสมาหินทรายสลักลายสวยงามอีกหลายชิ้น  - ชั้นบน   เป็นห้องโถงโหญ่จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมาก มาย เช่น พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ของไทยและลาว พระพิมพ์ปางแสดงธรรมสมัยทวารวดี พระแผ่นเงินดุนสมัยทวารวดี พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรี ฯลฯ    อาคารจัดแสดงใบเสมากลางแจ้ง   กลางแจ้ง อยู่ด้านตะวันตกของ อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารโล่งไม่มีผนัง จัดแสดงใบเสมาหิน ทรายแกะสลักลวดลายสวยงามมากมาย บริเวณสนามหญ้าภาย นอกอาคารมีใบเสมาโบราณตั้งกระจายอยู่ทั่ว เป็นใบเสมาที่พบในเมืองฟ้าแดดสูงยาง จ. กาฬสินธุ์ และแถบอีสานตอนบน    นิทรรศการภายในอาคารชั้นเดียวด้านหลัง   จัดแสดงในห้องด้านซ้ายและขวา   - ห้องด้านซ้าย   จัดแสดงโบราณวัตถุและเครื่องใช้ของบุคคล สำคัญคู่เมืองขอนแก่น เช่น ง้าวโบราณของอดีตเจ้าเมือง ตู้พระธรรมลายรดน้ำและธรรมาสน์ทรงปราสาทแกะสลักลงรักปิดทองศิลปะพื้นบ้านอันสวยงาม เป็นต้น  - ห้องด้านขวา   จัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน มีเรือนอีสานจำลองแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานดั้งเดิม ลานบ้านมีเกวียน ใต้ถุนบ้านมีเครื่องมือเกษตร เครื่องมือจับปลา เครื่องจักสาน มีแคร่สำหรับนั่งทอผ้า บนเรือนมีเครื่องเรือนเครื่องใช้แบบพื้นบ้านจัดไว้อย่างน่าชม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นบรรยากาศรอบๆ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นภายในพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสานตอนบนหลายสมัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
---------------------------------------

บึงแก่นนคร

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 603 ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมนันทนาการของชาวเมืองเพราะมีบรรยากาศสบายๆ พื้นที่โดยรอบมีการปรับ ปรุงตกแต่งให้เป็นสวนสุขภาพ ประดับประดาด้วยประติมากรรมรูปต่างๆ ดูเพลินตาเพลินใจ ยิ่งไปกว่านั้น ทางเทศบาลยังปลูกต้นคูณ และไม้ดัดไว้โดยรอบเพิ่มความร่มรื่น สวยงามให้กับสถานที่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง มีสนามเด็กเล่นและร้านอาหารเปิดบริการหลายประเภท เหมาะมากสำหรับการพาครอบครัวไปเปลี่ยน บรรายกาศ


อ่านต่อรายละเอียด บึงแก่นนคร
---------------------------------------

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 บนพื้นที่ประมาณกว่า 5,000 ไร่ บริเวณ "มอดินแดง" เมื่อการ ก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ทรงกระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมือง 4 กม. มีทางเข้าสองทางคือ ด้านถนน มิตรภาพ (สายขอนแก่น-อุดรธานี) และด้านถนนประชาสโมสร (สายขอนแก่น-เลย) สิ่งที่น่าสนใจสำหรับนัก ท่องเที่ยวคือ "บึงสีฐาน" ซึ่งมีนกเป็ดน้ำอพยพมาอาศัยอยู่ในช่วงฤดูหนาว


อ่านต่อรายละเอียด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
---------------------------------------

วัดไชยศรี

วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสะวี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตา ฝีมือช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม นายทอง ทิพย์ชา ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม(โบสถ์) สิ่งที่สะดุดตาอันดับแรกคือการใช้สี ช่างจะเขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว มองสบายตา ลักษณะการเขียนภาพเน้นสัดส่วนที่เกินจริง อารมณ์ของภาพดูสนุกสนาน ตัวละครจะออก ท่าทางโลดโผน เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้าน เรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่วนด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ มีภาพเทพ มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ แต่ ปรกติวัดในต่างจังหวัดยังคงเคร่งตามประเพณีเดิม คือผู้หญิงไม่สามารถเข้าไป ภายในโบสถ์ได้ ซึ่งวัด ไชยศรีก็เป็นวัดหนึ่งที่ยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่

 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิมโบราณ เดิมเป็นหลังคาแบบอีสานคือมีปีกยื่น ต่อมาหลังคาชำรุด ชาวบ้าน จึงร่วมกันปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นแบบรัตนโกสินทร์ซึ่งไม่สามารถ กันแดดกันฝนได้ทั่วถึงจึงทำให้ภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านนอกเลือนไปบ้าง แต่อย่างไรก็ดีกรมศิลปากรก็ได้เข้ามาต่อเติม ปีกด้าน ข้างของโบสถ์ แล้ว นอกจากนั้นยังยกพื้นขึ้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะฐานด้วย  การเดินทาง ไปตามถนนมะลิวัลย์สายขอนแก่น-ชุมแพ ถึงกม.ที่ 14 แล้วเลี้ยวขวาไปตาม เส้นทางหมู่ บ้านสาวะถี ผ่านบ้านม่วงรวมระยะทางประมาณ 7 กม. เป็นทางลูกรังประมาณ ครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าจะไป โดยทางลาดยางตลอดต้องอ้อมนิดหน่อยผ่านบ้านม่วง บ้านโคกล่าม บ้านหนองตาไก้ บ้านม่วงโป้ บ้านโนนกู่ และเข้าสู่สาวะถี รวมระยะทาง 21 กม.

วัดไชยศรีและภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายใน และภายนอกสิม สิ่งที่สะดุดตาอันดับแรกคือการใช้สีวัดไชยศรีวัดไชยศรีจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดไชยศรีวัดไชยศรีพระอุโบสถภายในวัดไชยศรี


อ่านต่อรายละเอียด วัดไชยศรี
---------------------------------------

กู่แก้ว

กู่แก้ว(วัดกู่แก้วสามัคคี) ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวสระ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างจากหินศิลาแลง ในช่วงสมัยลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาลาหรือสถานพยาบาลในชุมชนสมัยนั้น ปัจจุบันหลือสถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนให้ชม

สิ่งที่น่าสนใจ  เป็นศาสนาสถานในพุทธศาสนาในนิกายมหายาน องค์ปราสาทหรือกู่สร้างด้วยศิลาแลง โดยมีกำแพงล้อมรอบ มีการค้นพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตในโบราณสถานนี้ โบราณสถานที่คงเหลืออยู่ประกอบด้วย ปราสาทประธาน บรรณาลัยหรือห้องสมุด กำแพงศิลาแลงมีโคปุระหรือซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก และบารายหรือสระน้ำ ส่วนโบราณวัตถุที่พบได้แก่ ประติมากรรมสลักหินทรายรูปพระยมทรงกระบือ นารายณ์ทรงครุฑ พระโพธิสัตย์ รวมถึงศิลาจารึกที่ระบุถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ปัจจุบันได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

กู่แก้วเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างจากหินศิลาแลง ในช่วงสมัยลพบุรีกู่แก้วกู่แก้ว


อ่านต่อรายละเอียด กู่แก้ว
---------------------------------------

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น)

ภายในวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย์ (จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น) จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น

ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแห ภายในองค์พระธาตุมีอยู่ 9 ชั้น คือ.....

ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกตรงกลางและพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง บานประตู หน้าต่าง แกะสลักภาพนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น โดยเฉพาะบานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ และมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น

ชั้นที่ 2 เป็นหอพัก บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องสังศิลป์ชัย

ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม

ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าบานประตูหน้าต่างภาพพระประจำวันเกิด เทพประจำทิศและตัวพึ่ง-ตัวเสวย

ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์ มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่ 6 บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธชาดก

ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร

ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันตสาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตย์มีใบ้

ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม เป็นที่รวบรวมพระธรรม คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฏก ฯลฯ บานประตูแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น

ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ ตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น และสามารถ

หอพระพุทธ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระมหาธาตุแก่นนครจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นพระมหาธาตุแก่นนคร


อ่านต่อรายละเอียด พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น)
---------------------------------------

ถนนศรีจันทร์

ถนนข้าวเหนียว หรือถนนศรีจันทร์เป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น บริเวณลานกีฬาด้านยาเสพดิต, วัดกลาง, สวน 200 ปี, ถนนข้าวเหนียว, ถนนศรีจันทร์ ถูกจัดให้เป็นถนนสงกรานต์ภายใต้ชื่อ ถนนข้าวเหนียว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 8-15 เมษายน ของทุกปีจะมีการจัดงานอย่างตระการตา ทั้งขบวนแห่สรงน้ำพระที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เล่นสงกรานต์เป็นจำนวนมาก


อ่านต่อรายละเอียด ถนนศรีจันทร์
---------------------------------------

หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พล อ เปรม ติณสูลานนท์

หอเกียรติยศรัฐบุรุษ ตั้งอยู่ด้านในค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่เชิดชูเกียรติ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในวาระที่มีอายุครบ 80 ปี โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2543 ซึ่งตรงกับวันเกิดครบ 80 ปี ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภายในอาคารจัดแสดงชีวประวัติตลอดจนผลงานสำคัญของพลเอกเปรมเอาไว้ ตั้งแต่วัยเยาว์จนปัจจุบัน

ภายในจัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็นสองส่วน

- ส่วนที่ 1 บริเวณอาคารด้านทิศตะวันตก จัดแสดงนิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ในวัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียน จนถึงสมัยเป็นนายทหารระดับสูงมีแสงสีประกอบ และมีหุ่นจำลองขนาดเท่าจริงของ พล.อ.เปรม ตั้งแสดงอยู่ด้วย

- ส่วนที่ 2 บริเวณอาคารด้านทิศตะวันออก จัดแสดงนิทรรศการครั้ง พล.อ.เปรมเป็นนายกรัฐมนตรีสามสมัย เหตุการณ์ปราบกบฏ 1 เม.ย. 2524 จนถึงปัจจุบัน แลแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยและต่างประเทศ


อ่านต่อรายละเอียด หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พล อ เปรม ติณสูลานนท์
---------------------------------------

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

ตลาดต้นตาล เทรนการช็อปปิ้งแนวใหม่ที่ไม่ใช่เพียงที่ช็อปปิ้ง มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับ เวทีการแสดง แสง สี เสียง ครบครัน ในบรรยากาศสวนร่มรื่น และสินค้าที่นำมาขายจะถูกคัดสรรค์มาอย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของนักช็อปฯตัวจริง เปิดทุกวันยามเย็น 16:00-23:00น. ที่จอดรถยนต์และมอร์เตอร์ไซด์รวมกันกว่า 1,500คัน เข้า-ออกสะดวกทั้งทางถนนมิตรภาพและถนนบ้านก่อกซอย 8, 10 หรือ 12

โทร 043 000 179 @TonTannMarket ส่งข้อความเลย tontannmarket@gmail.com http://www.tontannmarket.com/

บรรยากาศ ตลาดต้นตาลร้านขายเสื้อผ้าสระน้ำกลาง ตลาดต้นตาลลานกิจกรรมกลางแจ้งร้านขายกระเป๋าร้านขายของฝากทั่วไปจุดเล่นแสดงโชว์ ลานร้านอาหาร


อ่านต่อรายละเอียด ตลาดต้นตาล ขอนแก่น
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา