ที่เที่ยว

อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว, กาฬสินธุ์

อุทยานไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ เป็นภูเขาขนาดย่อมกลางทุ่งนา ในบริเวณนี้มีการขุดพบซากฟอสซิลโดยเฉพาะพวกไดโนเสาร์เป็นจำนวนมาก และนับได้ว่าที่ อุทยานไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว เป็นแหล่งพบซากฟอสซิล ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันตกเป็นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีชีววิทยาที่พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ กินพืชพวกซอโรพอด ซึ่งโครงกระดูกจะอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ วางเรียงรายอยู่เป็นรูปร่างชัดเจน และจัดหลุมขุดพบเป็นพิพิธภัณฑ์โดยอาคารกว้างใหญ่ และคงคงสภาพเดิมไว้


อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

ในบริเวณนี้มีการขุดพบซากฟอสซิลโดยเฉพาะพวกไดโนเสาร์เป็นจำนวนมาก

อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
ที่เที่ยวแนะนำ