ที่เที่ยว

วัดสามัคคีธรรมบัวขาว, กาฬสินธุ์

วัดสามัคคีธรรมบัวขาว เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกุฉินารายณ์ให้ความเคารพสักการะ และมีใบเสมาหินทรายโบราณปักอยู่รายรอบวิหาร

ที่เที่ยวแนะนำ