สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
เชียงราย ที่พัก เชียงราย ราคาถูกสุดๆ คลิ๊ก ที่พักเชียงราย

เชียงราย

>

ที่พักเชียงราย

>

แผนที่เชียงราย

>

ร้านอาหารเชียงราย

>

การเดินทางเชียงราย

>

ประวัติเชียงราย


กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย


พระตำหนักดอยตุง

อยู่บริเวณ กม. ที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ ฝีมือช่างชาวเหนือ

การเดินทาง

     พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่วงบริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

โครงการพัฒนาดอยตุง ( Doi Tung Development Project )

วันและเวลาดำเนินการ    เปิดดำเนินการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) อัตราค่าเข้าชม   ชาวไทยและชาวต่างชาติ คิดค่าเข้าชมอัตราเดียวกัน - พระตำหนักดอยตุง         70  บาท/คน (เวลา 7.00 - 17.00 น.)            - สวนแม่ฟ้าหลวง             80  บาท/คน (เวลา 7.00 - 18.00 น.)       - หอพระราชประวัติ          30  บาท/คน (เวลา 8.00 - 17.00 น.)                   *** บัตรรวม (ดูทั้ง 3 สถานที่) 150 บาท/คน *** - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ  50  บาท/คน (เวลา 7.00 - 18.00 น.) หมายเหตุ *เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 ซ.ม. ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามได้ที่  ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อาคารเอนกประสงค์ ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ .เชียงราย 57240  โทรศัพท์ 053-767015-4, โทรสาร 053-767077, อีเมลล์ dttour@doitung.org

 

 


อ่านต่อรายละเอียด พระตำหนักดอยตุง
---------------------------------------

สวนแม่ฟ้าหลวง

 

สวนแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ มีดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลำโพง ไม้มงคลต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลี้อยอีกมากกว่า 70 ชนิด และยังมีรูปปั้นต่อเนื่อง ฝีมือปั้นของคุณมีเซียม ยิปอินซอย มีศาลาชมวิวและร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สวนแม่ฟ้าหลวงสร้างโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และในบริเวณใกล้กับสวนแม่ฟ้าหลวงจะมีหอพระราชประวัติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

การเดินทาง

 

     พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่วงบริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

 


อ่านต่อรายละเอียด สวนแม่ฟ้าหลวง
---------------------------------------

สถูปดอยช้างมูบ

ตั้งอยู่บนดอยช้างมูบ ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง บ้านผาหมี ห่างจากทางแยกวัดน้อยดอยตุงประมาร 4 กม. ตำนานสิงหนวัติ และตำนานโยนกนาคพันธ์กล่าวถึงดอยช้างมูบว่า ในรัชกาลที่ 10 พระเจ้าชาติราย ได้มีกัมระปติสะโลเทพบุตร นำไม้นิโครธมาปลูก ณ ดอยช้างมูบ ต้นไม้นั้นเมื่อโตได้สูง 7 ศอก ได้แตกสาขาเป็น 4 กิ่ง สามารถให้ร่มเงาให้แก่คนได้ 20 คน ประชาชนมีความเชื่อว่าหากนำไม้มาค้ำกิ่งนิโครธน้ำจะทำให้บรรลุความปรารถนาเช่นเดียวกับต้นกัลปพฤกษ์ กล่าวคือ ทิศตะวันออก ได้บุตรสมประสงค์ ทิศเหนือได้ทรัพย์ ทิศตะวันตกเจริญรุ่งเรือง และทิศใต้อายุยืนนาน ปัจจุบันคงเหลือเพียงพระสถูปช้างมูบเป็นเจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างหมอบอยู่ สภาพโดยเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ และต้นสนซึ่งใช้ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

สถูปดอยช้างมูบป็นเจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนช้างหมอบอยู่สถูปดอยช้างมูบสถูปดอยช้างมูบบรรยากาศรอบๆ สถูปดอยช้างมูบ


อ่านต่อรายละเอียด สถูปดอยช้างมูบ
---------------------------------------

พระธาตุดอยตุง

ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 17.5 ของทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นำมาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ทำธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหน ก็จะกำหนดเป็นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทย จึงปรากฏนามว่า ดอยตุง พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุงจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านจากประเทศใกล้เคียง เช่น ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ เดินทางเข้ามานมัสการทุกปี

 

 


อ่านต่อรายละเอียด พระธาตุดอยตุง
---------------------------------------

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่

ตั้งอยู่ริมเส้นทางหลวงหมายเลข 1149 ประมาณ กม.ที่ 4 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่เป็นที่เก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม ริมขอบอ่างเป็นที่ตั้งสถานีวิจัยกรมวิชาการเกษตร และสถานีทดลองเพาะและขยายพันธุ์ไม้ตัดดอก ได้แก่ เบิร์ดออฟพาราไดส์ เฮลิโคเนีย และขิงแดง บริเวณขอบอ่างได้รับการปรับปรุงบริเวณปลูกไม้ดอกไม้ประดับงดงาม เหมาะสำหรับและพักกลางทาง


อ่านต่อรายละเอียด อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่
---------------------------------------

อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย

ตั่งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1149 ห่างจากจุดชมวิว กม.ที่ 12 ประมาณ 2 กม. อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย กักเก็บน้ำไว้สำหรับใช้ในศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุง ริมอ่างเป็นแปลงทดลองเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว โดยเฉพาะดอกซัลเวีย เป็นจุดพักริมทางและชมทัศนียภาพระหว่างพระตำหนักดอยตุง กับพระธาตุดอยตุง

อ่างเก็บน้ำป่ากล้วยบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำป่ากล้วยบรรยากาศดีมากๆบริเวณริมอ่างเป็นแปลงทดลองเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว


อ่านต่อรายละเอียด อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย
---------------------------------------

หมู่บ้านชาวเขา

ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดดอยตุง มีหมู่บ้านขาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะชม ได้สะดวก เช่น หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอีก้อ มูเซอ และจีนฮ่อ นอกจากนี้ยังมีแหล่งขายสินค้าหัตถกรรมของชาวเขา อยู่บริเวณกม.ที่ 14 ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายชาวเขาและเครื่องเงิน ซึ่งนักท่องเที่ยวมัก แวะซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก


อ่านต่อรายละเอียด หมู่บ้านชาวเขา
---------------------------------------

จุดชมวิว

บริเวณดอยตุงมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายแห่ง ริมทางหลวงหมายเลขที่1149 มีจุดชมวิวที่กม. 12 และกม.14 นอกจากนี้ตามเส้นทาง วัดน้อยดอยตุง-บ้านผาหมี ซึ่งเป็นถนนซึ่งทอดยาวไปตามแนวเขาผ่านยอดดอยหลายลูก มีจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ ได้กว้างไกล เช่น จุดชมวิวบนดอยช้างมูบ ดอยผาฮี้ และดอยผาห่ม


อ่านต่อรายละเอียด จุดชมวิว
---------------------------------------

บ้านอาข่าป่ากล้วย

บ้านอาข่าป่ากล้วย มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 62 ครอบครัว บนเนินเขา ทะเลภูสลับซับซ้อน กว้างขวาง สวยงาม มองได้รอบทิศ ลมเย็นสบาย มีระบบประปาและไฟฟ้าเข้าถึง ถนนลาดยางตัดผ่าน บริเวณใกล้เคียงมีสวนไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาว กลางสวนมีงานประติมากรรม ของนางมิเซียม ยิบอินซอย โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพระราชทานชื่อว่า ความต่อเนื่อง สื่อถึงการทำงานใดๆ จะสำเร็จได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เเละอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านคือปลูก ชา กาแฟ ส่งขายเพื่อเลี้ยงชีพอีกด้วย

ทิวทัศน์รอบๆ บ้านอาข่าป่ากล้วยเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 60 ครอบครัวบรรยากาศใกล้ๆ ภายในหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วยบ้านอาข่าป่ากล้วยบ้านเรือนของผู้ที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วยบ้านอาข่าป่ากล้วยบรรยากาศรอบๆ หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วยถนนภายในหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย


อ่านต่อรายละเอียด บ้านอาข่าป่ากล้วย
---------------------------------------

ร้านของฝากดอยตุง

ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ งานฝีมือที่มีการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ โดยการผลิตทุกขั้นตอนให้ความสำคัญต่อผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของดอยตุงมีหลากหลายประเภท เช่น ผ้าทอมือ เสื้อผ้า พรมทอมือ ของตกแต่งบ้าน เครื่องเคลือบดินเผา ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผลิตภัณฑ์งานมือของดอยตุงเป็นศิลปะแห่งการผสมผสานความทันสมัยและรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างงดงามลงตัว


อ่านต่อรายละเอียด ร้านของฝากดอยตุง
---------------------------------------

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย อดีตเป็นชุมชนของชาวจีนยูนนาน(จีนฮ่อ) มีพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศและมีซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งมีดอกช่วงช่วงต้นเดือนมกราคม-ปลายเดือนมีนาคมฤดูท่องเที่ยวชมดอกซากุระบาน คือ เดือน ม.ค.-มี.ค. ของทุกปีอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติเปิดให้บริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น. ค่าเข้าชม - คนไทย30บาท/คน ชาวต่างชาติ 50บาท/คน

ดอยแม่สลองบรรยากาศรอบๆ ดอยแม่สลองร้านขายชาจีนที่ดอยแม่สลองดอยแม่สลองดอยแม่สลองดอยแม่สลองนอก ไร่ชา 101ไร่ชาบนดอยแม่สลองดอกซากุระ สามารถมาชมดอกซากุระบานได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกๆ ปีพระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีดอยแม่สลอง


อ่านต่อรายละเอียด ดอยแม่สลอง
---------------------------------------

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง มีเนื้อที่ 250 ไร่ มีเส้นทางให้เดินลัดเลาะเข้าไปในดงกุหลาบพันปี สถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลกุหลาบพันปีไว้มากที่สุดในประเทศ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเทือกเขานางนอน ดอยช้างมูบ และยังมี กล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ดิน และรองเท้านารี จะสวยงามมากในช่วงที่ต้นพญาเสือโคร่งและเสี้ยวดอกขาวบานสะพรั่ง ช่วงเดือนมกราคม บริเวณด้านในมีลานชมวิวต่างๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอัสดง จุดส่องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว)

บริเวณทางเข้าสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงบรรยากาศในสวนรุกขชาติสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงทิวทัศน์รอบๆ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง


อ่านต่อรายละเอียด สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
---------------------------------------

หอแห่งแรงบันดาลใจ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการปรับปรุงหอพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปลี่ยนเนื้อหานิทรรศการเป็น "หอแห่งแรงบันดาลใจ" ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรในการทำงาน และพระวิริยะอุตสาหะที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย โดยหวังให้ผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจ ยึดมั่นในความดี คิดดี ประพฤติปฏิบัติดีเท่าที่ตนเองจะสามารถทำได้ เพื่อพลังแห่งความดีนี้ จะได้ผลิดอกออกผลบานสะพรั่งไปทั่วทุกหนทุกแห่ง เช่น ราชสกุลมหิดลที่เปรียบเสมือนหยดน้ำหยดเล็กๆ ที่ค่อยๆ หลั่งริน สร้างแรงกระเพื่อม ดับร้อน และบันดาลความชุ่มชื่นผาสุกไปทั่วแผ่นดินไทยหอแห่งแรงบันดาลใจ

หอแห่งแรงบันดาลใจบรรยากาศรอบๆ หอแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระราชจริยวัตรในการทำงาน โดยหวังให้ผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจ และคิดดีหอแห่งแรงบันดาลใจหอแห่งแรงบันดาลใจพระราชกรณียกิจ กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล"หน้าที่ที่แท้จริง" ข้อความบางส่วนจากพระราชนิพนธ์ "เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์""ความอดทนอดกลั้น" ข้อความบางส่วนจากหนังสือ "ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน"


อ่านต่อรายละเอียด หอแห่งแรงบันดาลใจ
---------------------------------------

กาดดอยตุง

ตลาดสินค้าของชาวเขา มาขายเอง เช่น เครื่องเงิน ชา เสื้อผ้า ผ้าลายต่างๆ ตั้งอยู่ใกล้กับพระตำหนักดอยตุงและ สวนแม่ฟ้าหลวง สินค้าน่าสนใจ ได้ ทับทิมสายน้ำผึ้ง , บัวหิมะ  เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีสรรพคุณทางยาเยอะเเยะมากมาย รสชาติอร่อย หวาน คล้ายๆกับแอปเปิ้ล สามารถซื้อเป็นของฝากได้

กาดดอยตุงบรรยากาศร้านค้าภายในกาดดอยตุงร้านค้าในกาดดอยตุงกาดดอยตุงกาดดอยตุง


อ่านต่อรายละเอียด กาดดอยตุง
---------------------------------------

ดอยหัวแม่คำ

ดอยหัวแม่คำ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลีซอและอาข่า ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 100 กม  เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดอยหัวแม่คำจะเต็มไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองสดบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปตามแนวเขาวนอุทยานดอยหัวแม่คำ เป็นจุดชมวิวสูงสุดของดอยหัวแม่คำ มีทิวทัศน์งดงามเป็นวิวภูเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงกันได้อย่างงดงาม ช่วงเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกอยู่ทั่วบริเวณภูเขาสถานีปลูกไม้เมืองหนาว มีไม้ตัดดอก เช่นคาเนชั่น แกลดิออรัส กุหลาบ ฯลฯ ให้ชมและเลือกซื้อด้วยเที่ยวหมู่บ้านชาวเขา ละแวกบ้านหัวแม่คำเป็นหมู่บ้านชาวเขากระจัดกระจายจำนวนสี่เผ่า คือ อาข่า ลีซอ ลาหู่ และม้ง โดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ระหว่างเดือน ธ.ค.-ม.ค. จะตรงกับการจัดงานปีใหม่ของแต่ละเผ่า ชาวเขาจะแต่งชุดประจำเผ่าที่สวยงามน้ำตกหัวแม่คำใหญ่ อยู่สุดปลายเส้นทาง ห่างจากบ้านหัวแม่คำไปเล็กน้อย เป็นพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยานดอยหัวแม่คำ เส้นทางช่วงนี้ค่อนข้างชัน ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ น้ำตกหัวแม่คำต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 200 ม. เป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 ม. น้ำเย็นจัด เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนในละแวกดอยหัวแม่คำ


อ่านต่อรายละเอียด ดอยหัวแม่คำ
---------------------------------------

วนอุทยานสันผาพญาไพร

วนอุทยานสันผาพญาไพร อยู่ในแถบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ตัววนอุทยานอยู่ในท้องที่หมู่บ้านพญาไพรลิทู่+เล่ามาและพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ลักษณะเป็นป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม้หลากชนิดขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบมีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พื้นล่างได้แก่  ปรง แสลงใจ เฟิร์น สาบเสือและลูกไม้ ที่ดอยป่าไม้เกี๊ยะ จะได้เห็นหินที่สวยงามที่โผล่มาจากลำห้วยที่ไหลมาจากน้ำตก และน้ำตกขนาดเล็กที่สูง4เมตร  และที่ภูเขาทางใต้ที่เป็นหน้าผาเป็นจุดชมวิวโดยรอบของดอยป่าไม้เกี๊ยะ ในช่วงฤดูฝนและหนาวจะพบหมอกลอยเหนือยอดเขาในตอนเข้า


อ่านต่อรายละเอียด วนอุทยานสันผาพญาไพร
---------------------------------------

ไร่ชา 101

ไร่ชา 101 หรือ อีกชื่อว่า ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขนาดใหญ่แห่งแรกบนดอยแม่สลอง เส้นทางไต่เนินเขาที่ค่อยๆ ชันขึ้นทีละนิด ปลูกเป็นขั้นบันไดตามไหล่เขา บนทางหลวงหมายเลข 1234 สู่ดอยแม่สลอง  และมีกาน้ำชาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีก 3 ใบตั้งเรียงราย จำหน่าย ชาเขียว ชาอู่หลงก้านอ่อน  และชาเบอร์ 12 อุ่นอวลความหอมละมุนละไมอย่างเป็นเอกลักษณ์ ด้านบนยังเป็นร้านอาหาร และมีเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชา นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเที่ยวชมดอยแม่สลอง นิยมมาแวะซื้อชา เพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน หรือ จะนั่งทานที่ร้าน ดูวิวทิวทัศน์พร้อมดื่มชาร้อนๆ พักผ่อนไปพร้อมกัน

  ไร่ชา 101 ไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดบนดอกซากุระ เมืองไทย ไร่ชา 101 ไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดบน ดอกซากุระเมืองไทยดอกซากุระเมืองไทย


อ่านต่อรายละเอียด ไร่ชา 101
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา