สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
เชียงราย ที่พัก เชียงราย ราคาถูกสุดๆ คลิ๊ก ที่พักเชียงราย

เชียงราย

>

ที่พักเชียงราย

>

แผนที่เชียงราย

>

ร้านอาหารเชียงราย

>

การเดินทางเชียงราย

>

ประวัติเชียงราย


อำเภอเชียงแสน, เชียงราย
 


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมือง เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัด แสดงศิลปะพื้นบ้านของ ชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ และชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ อุปกรณ์การสูบฝิ่น เป็นต้น เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
---------------------------------------

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติเชียง แสนด้านทิศตะวันออก สร้างโดยพระเจ้าแสนภู เมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ประธาน ทรงระฆังแบบล้านนา สูง ๘๘ ม. ฐานกว้าง ๒๔ ม. เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน นอกจากนี้มี พระวิหาร ซึ่งเก่าแก่มากพังทลายเกือบหมดแล้ว และ เจดีย์ราย แบบต่างๆ ๔ องค์


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
---------------------------------------

วัดพระเจ้าล้านทอง

อยู่ในเขตกำแพงเมือง เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2032 ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนื่งหนักล้านทอง (1,200 กก.) ขนานนามว่า พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธานหน้าตักกว้าง 2 ม. สูง 3 ม.เศษ ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งได้มาจากวัดทองทิพย์ซึ่งเป็นวัดร้าง เรียกกันว่า พระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง พระพักตร์งดงามมาก ลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 1 ศอก 15 นิ้ว สูง 2 ศอก 10 นิ้ว

วัดพระเจ้าล้านทองบริเวณทางเข้าวิหารภายในวัดพระเจ้าล้านทองวัดพระเจ้าล้านทองวัดพระเจ้าล้านทองภายในวัดพระเจ้าล้านทองวัดพระเจ้าล้านทองวัดพระเจ้าล้านทอง


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระเจ้าล้านทอง
---------------------------------------

วัดป่าสัก

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนประมาณ ๑ กม. ในเขต ต.เวียง พระเจ้าแสนภูทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 1838 และให้ปลูกต้นสักล้อมกำแพง 300 ต้น วัดนี้จึงได้ชื่อว่า "วัดป่าสัก" ภายในวัดมี โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร มีฐานกว้าง 8 ม. สูง 12.5 ม. เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมืองปาฏลีบุตร


อ่านต่อรายละเอียด วัดป่าสัก
---------------------------------------

วัดพระธาตุจอมกิตติ

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนประมาณ ๑ กม. ในเขต ต.เวียง พระเจ้าแสนภูทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 1838 และให้ปลูกต้นสักล้อมกำแพง 300 ต้น วัดนี้จึงได้ชื่อว่า "วัดป่าสัก" ภายในวัดมี โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร มีฐานกว้าง 8 ม. สูง 12.5 ม. เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมืองปาฏลีบุตร


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระธาตุจอมกิตติ
---------------------------------------

วัดสังฆาแก้วดอนทัน

มีประวัติว่า สร้างโดยพรเจ้าลวจักราช เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 12 แต่หลักฐานที่พบแสดงว่ามีอายุอยู่ในช่วงไม่เกินพุทธศตวรรษที่ 21 กรมศิลปากรได้ขุดพบหลักฐานที่พบแสดงว่ามีอายุอยู่ในช่วงไม่เกิน พุทธศตวรรษที่ 21 กรมศิลปากรได้ขุดพบภาพขูดขีดบนแผ่นอิฐเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระชาติของพระพุทธเจ้า ตอนพระเวสสันดรชาดก เช่น พระเวสสันดรเดินป่า ชูชกเฝ้าพระเวสสันดร เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนจิตรกรรมฝาผนังที่หลุดพังมาจากผนังวิหารมีสภาพแตกหัก แต่ยังคงเหลือลักษณะของสีและตัวภาพซึ่งใช้สีชาดและสีแดงเพียง 2 สี นับได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญทางวิชาการอย่างยิ่ง

ประวัติของวัดสังฆาแก้วดอนทันวัดสังฆาแก้วดอนทันวัดสังฆาแก้วดอนทันวัดสังฆาแก้วดอนทันวัดสังฆาแก้วดอนทันบรรยากาศรอบๆ วัดสังฆาแก้วดอนทัน


อ่านต่อรายละเอียด วัดสังฆาแก้วดอนทัน
---------------------------------------

สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)

(ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ) ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงระยะทาง ๙ กม. ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นดินของ 3 ประเทศได้มาพบกัน คือ ไทย พม่า ลาว โดยมีแม่น้ำรวกกั้นอาณาเขตระหว่างไทยและพม่า และแม่น้ำโขงกั้นอาณาเขตระหว่างไทยและลาว ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นไร่ฝิ่นที่ใหญ่โตมาก แต่ปัจจุบันไม่มีไร่ฝิ่นอีกแล้ว เหลือคงแต่ทิวทัศน์ที่เงียบสงบของลำน้ำและเขตแดนของ 3 ประเทศเท่านั้น ที่นี่ยังมีบริการเรือให้เช่าเพื่อเดินทางไปชมทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ใช้เวลา 20 นาที และยังสามารถเช่าเรือจากสบรวกไปยังเชียงแสนและเชียงของได้ ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีและ 1 ชม.ครึ่งตามลำดับ

สบรวกบริเวณรอบๆ สบรวก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ สามเหลี่ยมทองคำสบรวกพระพุทธนวล้านตื้อ ลือโลกสบรวกบริเวณรอบๆ สบรวก


อ่านต่อรายละเอียด สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)
---------------------------------------

พระธาตุดอยปูเข้า

ตามเส้นทางเชียงแสน - สบรวก แยกซ้ายก่อนถึงสามเหลี่ยมทองคำเล็กน้อย รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นบันไดก็ได้ พระธาตุดอยปูเข้านี้ สร้างขึ้นบนดอยเชียงเมี่ยง ริมปากน้ำรวก เมื่อ พ.ศ. 1302 ในสมัยพระยาลาวเก้าแก้วมาเมือง กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงินยาง โบราณสถานประกอบด้วยพระวิหาร และกลุ่มเจดีย์ที่พังทลาย ก่อด้วยอิฐมีร่องรอยการตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น นอกจากนี้บนดอยเชียงเมี่ยงยังเป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็นสามเหลี่ยมทองคำได้ชัดเจน

   


อ่านต่อรายละเอียด พระธาตุดอยปูเข้า
---------------------------------------

วัดพระธาตุผาเงา

อยู่ห่างจากอำเภอเชียงแสนไปตามเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ ประมาณ 4 กม. อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบคำ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีเนื้อที่ 143 ไร่ มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัด เป็นที่ตั้งของพระบรมพุทธนิมิตรเจดีย์ที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้โดยรอบ

วัดพระธาตุผาเงาบริเวณภายในวิหารวัดพระธาตุผาเงาภายในวิหารวัดพระธาตุผาเงาวัดพระธาตุผาเงา เป็นสถานที่ปฏบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงรายด้วยวัดพระธาตุผาเงา


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระธาตุผาเงา
---------------------------------------

วัดเจดีย์เจ็ดยอด

อยู่เหนือวัดพระธาตุผาเงาขึ้นไปบนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร ตัววัดหักพังหมดแล้ว เหลือแต่เพียงซากอิฐเก่าๆ แทบไม่เห็นรูปร่างเดิม อาจกล่าวได้ว่า วัดพระธาตุผาเงาและวัดเจดีย์เจ็ดยอดอยู่บนเขาลูกเดียวกัน มีบริเวณต่อเนื่องกันอย่างกว้างขวาง บริเวณร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ สมกับเป็นสถานปฏิบัติธรรม

 


อ่านต่อรายละเอียด วัดเจดีย์เจ็ดยอด
---------------------------------------

วัดพระเจ้าทองน้อย

วัดพระเจ้าทองน้อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ตรงข้ามกับวัดพระเจ้าล้านทอง วัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก กำแพงวัดและอาคารอื่น ๆ ถูกทำลายไปแล้ว ปัจจุบันเป็นวัดร้างไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง น่าจะถูกทิ้งร้างไปหลัง พ.ศ. 2347 เมื่อทัพล้านนายกมาขับไล่พม่า สันนิษฐานได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 21

วัดพระเจ้าทองน้อยวัดพระเจ้าทองน้อย ปัจจุบันกำแพงวัดและอาคารอื่น ๆ ถูกทำลายไปแล้วประวัติของวัดพระเจ้าทองน้อยวัดพระเจ้าทองน้อย


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระเจ้าทองน้อย
---------------------------------------

วัดพระยืน เชียงแสน

วัดพระยืน ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเชียงแสน ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงพระเจดีย์เท่านั้น เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น มีเรือนธาตุย่อมุม มีลวดบัวคาดกลางโดยตลอด ตอนบนเป็นองค์ระฆังแปดเหลี่ยม

ตามตำนาน และพงศาวดารกล่าวว่า พญาคำฟูโอรสของพญาแสนภู ทรงโปรดให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1874 ต่อมาพระเจดีย์เกิดชำรุด พระยาหลวงไชยชิตจึงทำการซ่อมแซม เมื่อปี พ.ศ.2181 จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างเมื่อประมาณ พุทธศตวรรษที่ 21

เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสซ้อนลดหลั่นกันสามชั้นวัดพระยืน


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระยืน เชียงแสน
---------------------------------------

เมืองเก่าเชียงแสน

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย มีซากโบราณสถานของเมืองเชียงแสนเก่าอยู่ในบริเวณตัวอำเภอ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือ นอกจากนี้เชียงแสนมีพื้นที่ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน อันเป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่า


อ่านต่อรายละเอียด เมืองเก่าเชียงแสน
---------------------------------------

อำเภอเชียงแสน

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ห่างจากเชียงราย 59 กม. โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 110 ที่ อ.แม่จัน ไปตามทางหลวงหมายเลข 1016 ประมาณ 31 กม.เชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อ "เวียงหิรัญนครเงินยาง" ปัจจุบันยังมีซากกำแพงเมืองสองชั้นอยู่ทางด้านหน้าก่อนเข้าตัวเมือง


อ่านต่อรายละเอียด อำเภอเชียงแสน
---------------------------------------

ทะเลสาบเชียงแสน

เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลโยนก ในเขตอำเภอเชียงแสน ตามทางสายเชียงแสน-แม่จันไปประมาณ ๕ กม. แยกซ้ายตรงกม.ที่ ๒๗ เข้าไปอีก ๒ กม. ในฤดูหนาวจะมี ฝูงนกน้ำอพยพมาอาศัย ริมทะเลสาปมีร้านอาหารและที่พัก


อ่านต่อรายละเอียด ทะเลสาบเชียงแสน
---------------------------------------

น้ำตกบ้านไร่

อยู่บ้านไร่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านแซว ห่างจากที่ว่าการ อ.เชียงแสนไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 15 กม.เศษ โดยเส้นทางรพช. สายบ้านเวียง-เชียงของ (สายเดียวกันกับไปพระธาตุผาเงา) เป็นน้ำตกธรรมชาติตกจากดอยผาแตก บริเวณน้ำตกเป็นป่าร่มรื่น


อ่านต่อรายละเอียด น้ำตกบ้านไร่
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา