สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
เชียงใหม่ Chiangmai English Version, please click here

เชียงใหม่

>

ที่พักเชียงใหม่

>

แผนที่เชียงใหม่

>

ร้านอาหารเชียงใหม่

>

การเดินทางเชียงใหม่

>

ประวัติเชียงใหม่


เวียงท่ากาน, เชียงใหม่

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน เป็นเวียงเก่าแก่เวียงหนึ่งในสมัยหริภุชัย เชื่อกันว่าเมืองนี้คงจะเริ่มสร้าขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพามังรายชวงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ โบราณสถานที่สําคัญอยู่บริเวณกลางเมืองในเขตโรงเรียน และวัดท่าก้าน มีพระเจดีย์และฐานวิหารที่ก่อด้วยอิฐ และศิลาแลง โบราณวัตถุมีพระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปดินเผา และพระพิมพ์จํานวนมาก นอกจากนั้น ยังพบซากวัด สถูปเจดีย์ เศษอิฐ และกระเบื้องดินเผา
 ปัจจุบัน เวียงท่ากานอย่เในเขตท้องที่บ้านท่ากาน ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ประมาณ 34 กิโลเมตร ผ่านอําเภอสันป่าตองแล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านทุ่งเสี้ยว เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร


เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน โบราณสถาน 1,000 ปี

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา