สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
เชียงใหม่ Chiangmai English Version, please click here

เชียงใหม่

>

ที่พักเชียงใหม่

>

แผนที่เชียงใหม่

>

ร้านอาหารเชียงใหม่

>

การเดินทางเชียงใหม่

>

ประวัติเชียงใหม่


แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง, เชียงใหม่

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

แปลงผักอินทรีย์  อยู่ด้านหลังของหมู่บ้านนอแล แหล่งเพาะปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้สารอินทรีย์ขนาดใหญ่ กินเนื้อที่กว่า 160 ไร่ ของโครงการหลวงอ่างขางที่จัดสรรให้ชาวไทยภูเขาเผ่าดาระอั้งทำสวนเกษตรอินทรีย์รายละ 1 ไร่  เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก เพราะทางเข้าเป็นถนนดินแดง เลี้ยวเข้าตรงสามแยกทางไปหมู่บ้านนอแลและกรมอุตุฯ เป็นแหล่งทางวิชาการปลูกพืชบนที่สูงที่สำคัญของประเทศในแต่ละปีใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของมูลนิธิฯ จำนวนมากประกอบกับมีผู้สนใจจากองค์กรและสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและดูงานเป็นอันมาก

มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดสร้างอาคารฝึกอบรมการเกษตรที่สูง ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่งานของโครงการหลวงในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวง ส่วนราชการ ผู้สนใจ และประเทศเพื่อนบ้าน

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา