ที่เที่ยว

วัดโบสถ์พลอยแหวน, จันทบุรี

(วัด), วัดโบสถ์พลอยแหวน, บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000


วัดโบสถ์พลอยแหวน

บริเวณรอบๆ วัดโบสถ์พลอยแหวน

วัดโบสถ์พลอยแหวน

บรรยากาศรอบๆ วัดโบสถ์พลอยแหวน

วัดโบสถ์พลอยแหวน

วัดโบสถ์พลอยแหวน