ที่เที่ยว

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล, ชัยภูมิ

ประดิษฐานอยู่ตรงวงเวียนศูนย์ราชการ ปากทางเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิ อนุสาวรีย์แห่งนี้ชาวจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระยาภักดีชุมพล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ซึ่งชาวชัยภูมิทั้งหลายเรียกท่านว่า "เจ้าพระยาแล"


อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล

พระยาภักดีชุมพลเป็นผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ซึ่งชาวชัยภูมิเรียกท่านว่า "เจ้าพระยาแล"

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล