ที่เที่ยว

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี, ชัยภูมิ

อยู่ที่วัดคอนสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ ไปทางทิศตะวันออก 5 กม. (ทางแยกสถานีส่งน้ำบ้านหนองป่าบึก) เป็นถนน รพช. เป็นพระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก องค์ใหญ่รูปทรงสวยงาม สร้างในสมัยทวารวดี ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" นอกจากพระพุทธรูปแล้ว ยังมีใบเสมาหินทราย ที่มีการแกะสลักและไม่แกะสลักอีกหลายชิ้น


พระใหญ่สมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก

ใบเสมาหินทราย

ใบเสมาหินทราย

พระใหญ่สมัยทวารวดี

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี