ที่เที่ยว

น้ำผุดหินลาดวนารมย์, ชัยภูมิ

หรือน้ำผุดหินลาด อยู่ที่บ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งพระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กม. มีธรรมชาติร่มรื่นเย็นสบาย