ที่เที่ยว


View : 4
เพิ่มรูป แก้ไข

น้ำผุดนาวงเดือน

อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนาวงเดือน ห่างจากสี่แยกป้อมตำรวจไปตามถนนที่ไป เขื่อนจุฬาภรณ์ แล้วแยกขวามือเข้าบ้านนาวงเดือนประมาณ 1 กม. เป็นน้ำผุดขนาดใหญ่