สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
ฉะเชิงเทรา ...เชิญประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวฟรี....

ฉะเชิงเทรา

>

ที่พักฉะเชิงเทรา

>

แผนที่ฉะเชิงเทรา

>

ร้านอาหารฉะเชิงเทรา

>

การเดินทางฉะเชิงเทรา

>

ประวัติฉะเชิงเทรา


อำเภอพนมสารคาม,  ฉะเชิงเทรา 


ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน

ตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อน ริมทางหลวงหมายเลข 304 กม.ที่ 51-52 อยู่ห่างจากอำเภอพนมสารคาม 17 กม. มีเนื้อที่รวม 1,869 ไร่ เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ โดยความร่วมมือทั้งจากส่วนราชการและเอกชน มีการแบ่งพื้นที่ภายในศูนย์เพื่อทำการสาธิตและทดลองงานต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานศิลปาชีพและโครงการสวนป่าสมุนไพร มีแปลงทดลองปลูกพืชนานาชนิด อาทิ พันธุ์หวายที่มีในประเทศไทย อโวคาโด มะม่วงทุกพันธุ์ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ

โดยจัดตั้งเป็น "สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก" เพื่อดูแลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชต่างๆ ทั้งสมุนไพรและต้นไม้หายาก ได้แก่ ต้นลาพรรษาและต้นชมพูภูคา ซึ่งขณะนี้พบได้ที่นี่แห่งเดียวในโลก ภายในอาคารจัดเป็นนิทรรศการบรรยายและสาธิตการผลิตสมุนไพรต่างๆ มีห้องอบสมุนไพร เปิดบริการทุกวันพุธ-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์ ค่าบริการ 20 บาท ผู้ที่สนใจจะเข้าชมศูนย์เป็นหมู่คณะ ต้องการ เจ้าหน้าที่นำชม ทำหนังสือติดต่อล่วงหน้า นอกจากนั้นศูนย์ฯ ยังมีบริการที่พัก สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โทร. 280-6198-200 หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โทร. (038) 599009  ข้อมูลโดย : ศูนย์เขาหินซ้อน

 

 

เขาหินซ้อน


อ่านต่อรายละเอียด ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน
---------------------------------------

เขาหินซ้อน

ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) กม.ที่ 53 อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 53 กม. เป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่น้อย รูปทรงต่างๆ เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณเขาหินซ้อนจัดเป็น "สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ" เป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ประดิษฐานพระบวรราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลนี้เมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้านหลังของศาลนี้เป็นที่ตั้งของวัดเขาหินซ้อน  ประวัติความเป็นมา    ตำบลเขาหินซ้อน ได้ตั้งรากฐานมาประมาณ 80 ปีเศษ โดยแต่เดิมประชากรที่มาตั้งถิ่นฐานนั้น  อพยพมาจากตำบลข้างเคียง เช่น ตำบลหนองยาว ตำบลบ้านซ่อง ตำบลเกาะขนุน เพื่อมาทำมาหากิน  สำหรับชื่อตำบลเขาหินซ้อน จากที่ผู้สูงอายุในตำบลสันนิษฐานว่า พื้นที่ตำบลเดิมน่าจะเป็น  พื้นที่ที่เคยเป็นทะเลเก่า แล้วแห้งลงไปซึ่งเกิดจากธรรมชาติแปรปรวน มีกระแสน้ำพัดพานำหินก้อนโตบ้างเล็กบ้าง  มากองทับถมเป็นภูเขาหินที่ซ้อนกันโดยธรรมชาติ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “เขาหินซ้อน”      สภาพภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ    สภาพภูมิศาสตร์    ตำบลเขาหินซ้อน เป็น 1 ใน 8 ตำบล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพนมสารคาม  อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้  ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอศรีมโหสถ, อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลคู้ยายหมี, ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ้านซ่อง, ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม  การคมนาคม  มีถนนลาดยาง 7 สาย ถนนคอนกรีต 2 สาย ถนนลูกรัง 4 สาย ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร  ปริมาณน้ำฝน  พื้นที่ที่ฝนตกทั่วไปของตำบลเขาหินซ้อนจะตกในปริมาณระหว่าง 900 – 1,300 มม. ต่อปี  แหล่งน้ำ  แหล่งน้ำ แบ่งเป็น  1. แหล่งน้ำธรรมชาติ  ประกอบด้วย ห้วยน้ำโจน, คลองระบม, หนองบอน, คลองหนองปูน, คลองหนองเหียง  มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่  2. แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้าง  ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง สระน้ำขนาดเล็ก 400 สระ    ข้อมูลโดย : chachoengsao.doae.go.th


อ่านต่อรายละเอียด เขาหินซ้อน
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา