สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
กรุงเทพ แนะนำ ทัวร์กรุงเทพฯ

กรุงเทพ

>

ที่พักกรุงเทพ

>

แผนที่กรุงเทพ

>

ร้านอาหารกรุงเทพ

>

การเดินทางกรุงเทพ

>

ประวัติกรุงเทพ


สถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มที่ 5, กรุงเทพมหานคร


สวนลุมพีนี และ อนุสาวรีย์ ร.6

สวนลุมพินี เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 ล้อมรอบด้วยถนนวิทยุ ถนนราชดำริ และซอยสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ในที่ดินเดิมเนื้อที่ 360 ไร่ ณ ทุ่งศาลาแดง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับสร้าง "สยามรัฐพิพิธภัณฑ์" เพื่อจัดแสดงสินค้าไทยเป็นครั้งแรก และจัดให้เป็น “สวนสาธารณะ" สำหรับประชาชน พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า "สวนลุมพินี" ซึ่งเป็นชื่อสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในประเทศเนปาล แต่พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนจึงไม่แล้วเสร็จ    ในบริเวณใกล้เคียง ยังเป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวนลุมไนต์บาซาร์ และ สถานีรถไฟใต้ดิน (สถานีสีลม และ สถานีลุมพินี)

อนุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 6สวนลุมพินีสวนลุมพินีศูนย์เยาวชนลุมพินีสวนลุมพินีสนามเทนนิสเฉลิมพระเกียรติสวนลุมพินี


อ่านต่อรายละเอียด สวนลุมพีนี และ อนุสาวรีย์ ร.6
---------------------------------------

วัดไตรมิตรวิทยา

ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เป็นวัดโบราณอยู่ในที่ลุ่มพระอารามเป็นเรือนไม้ มีชื่อเดิมว่าวัดสามจีน เข้าใจกันว่า จีน 3 คนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ (มีความตำนานใกล้เคียงกับวัดนางปลื้ม (วัดสามปลื้ม) หรือวัดจักรวรรดิฯ ทำนองเดียวกัน)    ในปีพุทธศักราช 2477 พระมหากิ๊ม สุวรรณชาต ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัด ต่อมาในปีพุทธศักราช 2480 ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้ปรับปรุงสภาพวัดให้ดีขึ้น ปีพุทธศักราช 2482 พ่อค้าประชาชน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่ เป็นชื่อ วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งมีความหมายว่า เพื่อน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณของวัด

พระสุโขทัยไตรมิตร       พระสุโขทัยไตรมิตรสิ่งสำคัญของวัด คือ พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คออฟเรคคอดร์ พระพุทธรูปทองคำองค์นี้มีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร องค์พระสามารถถอดได้ 9 องค์ จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ 40 %พระพักตร์มีเนื้อทอง 80 % ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ 99.99 %         สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เข้าใจว่า เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ไปอันเชิญ พระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือเพื่อนำมาประดิษฐานยังวัดสำคัญ พระพุทธรูปที่เชิญมามีจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ขุนนางผู้หนึ่งจึงแอบเอาปูนไล้พระพุทธรูปทองคำแล้วนำมาไว้ยังวัดที่ตนสร้าง จนได้อันเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกร (วัดโชติการาม) ต่อมาบริษัทอิสท์เอเซียติกได้ขอเช่าที่วัด (ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างแล้ว) เป็นโรงเลื่อยจักร จึงได้อันเชิญไว้ที่ข้างพระเจดีย์และปลูกเพิงสังกะสีมุงเป็นหลังคากั้นไว้ อย่างหยาบ ๆ หลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เมื่อพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จ จึงได้อัญเชิญชั้นประดิษฐาน แต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกะเทาะออก จึงทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2498

วัดไตรมิตรวิทยาวิหารพระพุทธรูปทองวัดไตรมิตรวิทยา


อ่านต่อรายละเอียด วัดไตรมิตรวิทยา
---------------------------------------

สวนงู สภากาชาดไทย

สวนงูแห่งนี้จัดสร้างขึ้นภายในสถานเสาวภาไว้เลี้ยงงูพิษ สำหรับผลิตเซรุ่มแก้พิษงู เพราะเซรุ่มที่สั่งจากต่างประเทศใช้ไม่ได้ผลกับพิษงูในประเทศไทย งูที่เลี้ยงอยู่ที่นี่มีหลายชนิด เช่น งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูกะปะ งูแมวเซา ฯลฯ สวนงูเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน สำหรับงานบริการทั่วไปสถานเสาวภายังให้บริการเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบวงจรอีกด้วย สวนงูตั้งอยู่ติดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และในวันเสาร์เปิดบริการ 08.30-12.00 น. ค่าเข้าชม 20 บาท โทร. 256-0161-4 จอดรถภายในสถานเสาวภา

 


อ่านต่อรายละเอียด สวนงู สภากาชาดไทย
---------------------------------------

สวนหลวง ร.9


อ่านต่อรายละเอียด สวนหลวง ร.9
---------------------------------------

สะพานพระราม9 และ สวนสาธารณะ

สะพานพระรามเก้า หรือสะพานแขวน เป็นสะพานเสาขึงระนาบเดี่ยวแห่งแรกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ สะพานพระราม 9 เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา    สะพานพระราม 9 เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนเฉลิมมหานคร สายดาวคะนอง-ท่าเรือ ช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นสะพานชนิด Single Plane Fan Type Cable-Stayed Bridge หรือสะพานขึงโดยใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่ขึงเป็นระนาบเดี่ยวไว้กับเสาสูงของสะพานเพื่อรับ น้ำหนักของสะพาน เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530  ตัวสะพาน (Bridge Deck) ประกอบด้วย เหล็กแบบ Box Girder มีคานขวาง (Cross Girder) ทุก ๆ ระยะ 3.60 เมตร ตัวสะพานแบ่งตามความยาวของสะพานออกเป็น 2 ส่วนคือ ตัวสะพานซึ่งอยู่ระหว่างเสาขึงทั้งสองข้างมีความยาว 450 เมตร เรียกว่า Main Span เฉพาะช่วงของ Main Span มีรูปตัดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูกว้าง 33 เมตร ช่วงของ Back Span มีรูปตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในส่วนที่บรรจบกับ Main Span มีความกว้าง 33 เมตร และลดลงเป็น 31 เมตร เพื่อต่อกับเชิงลาดของสะพานภายในสะพานมีช่องทางเดินตลอดสะพาน แบ่งเป็น 3 ช่อง มีความสูง 4.00 เมตรเพื่อความสะดวกในการเดินสำรวจสภาพและซ่อมบำรุงภายในสะพาน  เสาขึง (Pylon) มี 2 ต้น เป็นเสาเหล็กรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3.00 x 4.50 เมตร ที่โคนเสาบนพื้นสะพาน และลดลงเป็น 2.50 x 3.00 เมตร ที่ยอดเสาสูง 87 เมตร เสาขึงนี้จะทำหน้าที่ยึดและรับแรงดึงจากสายเคเบิลแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอม่อ (Pylon Pier) ภายในจะมีบันไดและลิฟท์เพื่อใช้ตรวจสอบและซ่อมบำรุง  สายเคเบิล (Cable) ประกอบด้วย เส้นลวด (Wire) ขนาดเล็กจำนวนมากขบกัน ในลักษณะบิดเป็นเกลียวรอบจุดศูนย์กลาง เรียกว่า Locked Coil Cable มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 121 - 167 มิลลิเมตร ความยาว 50-223 เมตร รวมจำนวน 4 ชุด ชุดละ 17 เส้นรวมทั้งหมด 68 เส้น สามารถรับแรงดึงได้ตั้งแต่ 1,500 - 3,000 ตัน

 


อ่านต่อรายละเอียด สะพานพระราม9 และ สวนสาธารณะ
---------------------------------------

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

เป็นพิพิธภัณฑ์กล้อง และภาพถ่ายแห่งแรกในประเทศไทย และเอเซีย ตั้งอยู่ที่อาคารของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รวบรวม และแสดงประวัติความเป็นมาของภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจัดแสดงความก้าวหน้าด้านภาพสามมิติ ภาพอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการแยกสี รวมถึงการพิมพ์อีกด้วย  เปิดให้ประชาชน ทั่วไปเข้าชมได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-15.30 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา 10 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท การเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า โทร. 02-218-5583

 


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ
---------------------------------------

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร (Bangkok Aquarium) เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 นับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉพาะของสัตว์น้ำจืด และพืชน้ำจืด มีทั้งหมด 2 ชั้น ที่เด่น ๆ ได้แก่ ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei) ขนาดใหญ่เกือบ 3 เมตร ในตู้ขนาดใหญ่ด้านหน้าประตูทางเข้า ปลาตะพัด (Scleropages formosus) สายพันธุ์ไทยที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ซึ่งในอดีต เคยมีการเลี้ยงรวมกัน ณ ที่นี่นับสิบตัว และโครงกระดูกปลากระโห้ (Catlocarpio siamensis) ขนาดใหญ่    เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. อันตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา 10 บาท ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม โดยเริ่มใช้อัตรานี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

 


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
---------------------------------------

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีระชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ตั้งอยู่บริเวณสามแยกดอนเมือง ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต บรรจบกับถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ประวัติ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อบรรจุอัฐิของผู้เสียชีวิตในสงครามต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ทหารอาสา เป็นที่ระลึกสำหรับผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1, อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ สำหรับเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดช, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำหรับกรณีพิพาทไทย-ฝรั่งเศส และสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ยังมีการสู้รบเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง เช่น สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม การปราบปรามผู้ก่อการร้าย มีผู้เสียชีวิตทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพเป็นประจำทุกปี แต่อัฐิของผู้พลีชีพเพื่อชาติเหล่านี้ยังคงเก็บรวบรวมไว้ และยังมิได้จัดสร้างถาวรวัตถุขึ้นเป็นอนุสรณ์อย่างสมเกียรติ         กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติเป็นส่วนรวม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เวลา 16.30 น เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และพระราชทานนามสถานที่นี้ว่า "อนุสรณ์สถานแห่งชาติ"    วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และจารึกนามผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ให้สถิตสถาวรสืบไป  2. เพื่อเป็นสถานที่แสดงประวัติวีรกรรม และเหตุการณ์รบครั้งสำคัญต่างๆ  3. เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นในอดีต อันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  4. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ และ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

 


อ่านต่อรายละเอียด อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
---------------------------------------

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

อยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ ถนนประชาธิปก ประดิษฐานอยู่ในลักษณะทรงม้า พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ส่วนสูงวัดจากพระบาทถึงยอดพระมาลา รวม 14 เมตรเศษ ประกอบด้วยชานชาลาคอนกรีตสูงจากพื้นดินโดยรอบ 1.70 เมตร ได้ทำการเปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2497 และมีพิธีสักการะพระบรมรูป ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชมีพิธีสักการะพระบรมรูป ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี


อ่านต่อรายละเอียด อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
---------------------------------------

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย 3 เขตคลองสาน จัดเป็นสวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ ในบริเวณชุมชนวัดอนงคารามซึ่งเคยเป็นที่ ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ภายในมีอาคาร พิพิธภัณฑ์ 2 หลัง จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประวัติชุมชนวัดอนงคาราม พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่า

อุทยานฯเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 02-437-7799, 02-439-0902 และ 02-439-0896

 


อ่านต่อรายละเอียด อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
---------------------------------------

ตลาดน้ำตลิ่งชัน

คู่ขนานลอยฟ้า พาสู่ตลิ่งชัน เขตขัณฑ์ไม้งาม ตลาดน้ำขึ้นชื่อ เลื่องลือประเพณีชักพระ

ตลาดน้ำตลิ่งชันใจกลางเมืองหลวง ที่ยังคงวิถึชีวิตความเป็นชาวสวนริมคลอง มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ทั้งบนโป๊ะและในคลอง เช่น กั๋วเตี๊ยว ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ

บนตัวตลาดเองอยู่บนบกริมคลองหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน มีร้านอาหารและแผงลอยขายต้นไม้ประดับ ของตกแต่ง อาหาร ต่างๆ

ล่าสุดคุณปุ๊ ผู้จัดการโป๊ะ กำลังตกแต่งทำโป๊ะใหม่เพื่องรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

เวลาเปิดให้บริการ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น

จุดเด่นของตลาดน้ำคือการที่ได้นั่งเรือหางยาวเที่ยวชม วิถึชีวิตริมคลองบางกอกน้อย คลองบางเชือก มากกว่าเดินซื้อของริมตลาด มีบริการผู้ใหญ่ราคา 90 บาท เด็ก 50 บาท ต่ำกว่า 2 ขวบไม่คิด วันอาทิตย์มีรอบพิเศษ เวาลา 13:00-16:00 น. นั่งเรือชมธรรมชาติ ชมสวนงูธนบุรี นมัสการหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้หใหญ่ 120 บาท เด็ก 60 บาท

การเดินทาง การเดินทางไปตลาดน้ำตลิ่งชันสามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ จากถนนจรัญสนิทวงศ์เลี้ยวเข้าแยกบางขุนนนท์ไปตามเส้นทางหลัก เมื่อถึงแยกตลิ่งชันให้เลี้ยวซ้าย ขับไปตามทางหลักเรื่อยๆ จะเห็นป้ายสำนักงานเขตตลิ่งชันอยู่ด้านหน้า และหากมาทางถนนบรมราชชนนี ผ่านสายใต้ใหม่ จะเห็นสน.ตลิ่งชันอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้าซอยนั้นและขับมาตามทางหลักเรื่อยๆ จะเห็นป้ายสำนักงานเขตตลิ่งชันอยู่ทางขวามือ มีที่จอดรถให้บริการ นอกจากนั้นยังมีรถเมล์สาย 79, 83 ผ่าน

สอบถามรายละเอียดโทร 0-2424-5448, 081-701-2565 ติดต่อคุณปุ๊

 

 


อ่านต่อรายละเอียด ตลาดน้ำตลิ่งชัน
---------------------------------------

ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร

จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษา และวรรณกรรม เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษา และให้บริการข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา ข้อสนเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ นอกจากนั้นภายในศูนย์ได้จัดแสดงพระสาทิสลักษณ์เกี่ยวกับพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงพระราชกรณียกิจด้านสังคม วัฒนธรรมในปัจจุบัน ศูนย์ฯแห่งนี้ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองพระ เขตตลิ่งชัน เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศูกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-8809334, 02-880-9429

 


อ่านต่อรายละเอียด ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร
---------------------------------------

ตลาดจตุจักร

ตลาดนัดจตุจักร (Jatujak Market) หรือที่เรียกกันว่า JJ Market แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตสุดสัปดาห์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นี่เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวบรวมสินค้ามากมายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีสินค้าหลากชนิดให้เลือกสรร แถมได้ของที่ถูกใจในราคาที่ย่อมเยาว์ สำหรับตลาดนัดจตุจักรมีจำนวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 แผงค้า แบ่งเป็น 27 โครงการ มีสินค้า 8 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อาหารปรุง อาหารสำเร็จรูป อาหารสด และเบ็ดเตล็ด


อ่านต่อรายละเอียด ตลาดจตุจักร
---------------------------------------

ตลาดน้ำมหานคร

ตลาดน้ำมหานคร (สุวรรณภูมิ-ลาดกระบัง) อาณาจักรร้านค้า มหานครแห่งสายน้ำ ตามรอยวิธีวัฒนธรรมไทย ความภูมิใจแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พื้นที่ภายในตลาดน้ำจัดแบ่งเป็นโซน โดยจำลองพระราชวังต่างๆมาไว้ที่นี่ ได้แก่ • พระราชวังบางปะอิน - ทรงเสน่ห์ด้วยถนนสายกาแฟ, ธุรกิจบริการ, ทัวร์, แลกเปลี่ยนเงินตรา • พระราชวังพญาไท - เสื้อผ้าแฟชั่นทันสมัย เครื่องประดับ จิวเวอรี่ • พระราชวังสนามจันทร์ - ศูนย์รวมของฝาก ของที่ระลึก ความภูมิใจในความเป็นไทย • พระราชวังบ้านปืน - เฟอรฺนิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ศูนย์รวมงานศิลปะ และ งานไอเดีย • พระราชวังไกลกังวล - แหล่งรวมอาหารเลิศรส มากกว่า 80 ร้านค้าที่คุณจะประทับใจ  

กิจกรรม - WEEKEND SHOW โชว์พิเศษ: ทุกเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ ณ อาคารการแสดงความจุผู้ชมมากกว่า 1,500 คน อาทิ การแสดงช้างแสนรู้ คอนเสิร์ตศิลปินดังจากลูกทุ่งมหานคร ละครเวที (มหานครย้อนวันวาน) - DAILY SHOW:โชว์ทางน้ำในรูปแบบเรือเพลง-เรือวัฒนธรรมแห่งแรกที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน เทียบทุกท่า มาทุกเวลาที่คุณต้องการ พร้อมโชว์ 6 แบบ 6ช่วงเวลาไม่มีซ้ำ บรรยากาศสุนทรีย์ ริมน้ำทุกวัน - 1 MONTH 1 PROVINCE:โชว์พิเศษที่เดินทางมาจากแหล่งศิลปวัฒนธรรมต้นฉบับ ที่จะหมุนเวียน มาทำการแสดง พร้อมกับงานแสดงสินค้าของดีทั้ง 76 จังหวัด จาก 76 เจ้าเมืองทั่วประเทศ - บริการพิเศษ : เรือนำเที่ยวคลองประเวศบุรีรมย์ไปบางปะกง ทุกๆ วัน วันละ 12 รอบ เรือโดยสารจากโครงการ ไปพระโขนงและจากโครงการไปบางปะกง  

การเดินทาง จาก สุขุมวิท 77 ตรงมาถึง ถ.อ่อนนุช – ลาดกระบัง วิ่งตรงมาที่ลาดกระบัง ผ่านโรงพยาบาลลาดกระบัง และสำนักงานเขต ถ้ามารถประจำทางจากห้างซีคอนสแควร์ ลงรถป้ายตลาดหัวตะเข้ ลาดกระบัง ตลาดน้ำตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ ข้ามสะพานข้ามคลองศรีษะจระเข้น้อย ถ้ามาจากมอเตอร์เวย์ พระราม 9 ถ. พัฒนาการ ขับรถเลย ถ.ร่มเกล้า มองป้ายสนามกอล์ฟรอยัลลาดกระบัง (The Royal Golf & Country Club) เมื่อถึงสนามกอล์ฟแล้วขับรถผ่านเลยมาอีก 500 เมตร ตลาดน้ำอยู่ทางด้านขวามือ ถ้าท่านอยู่บริเวณบางนา กม. 18 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ให้ขับรถเข้าซอยวัดศรีวารีน้อย ข้าง ม. หัวเฉียว ขับไปสุดซอย 10 กว่ากิโลเมตร จะเจอโรงพยาบาลลาดกระบัง แล้วกลับรถก็จะถึง “ตลาดน้ำมหานคร” ครับ รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน - สาย 1013 พระโขนง – หัวตะเข้ (ลาดกระบัง) - สาย ปอ.517 หมอชิตใหม่ – ลาดกระบัง - สาย 143 ลาดกระบัง – แฮปปี้แลนด์ - สาย 151 หัวตะเข้ (ลาดกระบัง) – ลาดพร้าว 71 - สาย 55, ปอ.55 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา

ตลาดน้ำมหานครสุวรรณภูมิ เปิดบริการทุกวัน 9.00 น. – 24 .00 น.

 


อ่านต่อรายละเอียด ตลาดน้ำมหานคร
---------------------------------------

Asiatique The Riverfront

Asiatique The Riverfront (เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์) โครงการไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรก แลนด์มาร์คล่าสุดของกรุงเทพฯ บนเนื้อที่กว่า 72 ไร่ ของถนนเจริญกรุง จุดเริ่มต้นของการเปิดประตูสู่การค้าขายกับนานาชาติ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่พร้อมจะกลับมาเป็น “ทำเลทองของการค้าขาย” อีกครั้ง จุดเด่นของเอเชียทีค คือ มีความร่วมสมัย ที่ครบครันและตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ได้อย่างลงตัว จากร้านค้ากว่า 1,500 ร้าน อีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงาม คือริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถเดินทางได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์ เรือโดยสาร รถไฟฟ้า บีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที (MRT) พร้อมที่จอดรถกว่า 2,000 คัน ทำให้ที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และเอเชีย

Asiatique The Riverfront

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

 


อ่านต่อรายละเอียด Asiatique The Riverfront
---------------------------------------

สะพานพระราม 8

สะพานพระราม 8 ลักษณะโดยทั่วไป สะพานพระราม 8 มีความยาวรวม 475 เมตร สูงเท่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และความลาดชันไม่เกิน 3% เป็นสะพานหลักช่วงข้ามแม่น้ำ 300 เมตร สะพานยึดช่วงบนบก 100 เมตร และสะพานช่วงโครงสร้างยึดเสา 75 เมตรมีรูปแบบโดดเด่นสวยงามเพราะได้ออกแบบเป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรซึ่งหมายความว่ามีเสาสะพานหลักเสาเดียวบนฝั่งธนบุรี และมีเสารับน้ำหนัก 1 ต้นบนฝั่งพระนคร จึงไม่มีเสารับน้ำหนักตั้งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ไม่มีปัญหาต่อการสัญจรทางน้ำ ช่วยป้องกันน้ำท่วมและระบบนิเวศวิทยาในน้ำ รวมทั้งไม่กระทบต่อการจัดตั้งกระบวนพยุหยาตราชลมารค    การเดินทาง รถเมล์สาย 57 , 19 , 81 เวลาเปิด ปิด 05.00 22.00 น. ทุกวัน

 


อ่านต่อรายละเอียด สะพานพระราม 8
---------------------------------------

สวนรมนีนารถ

สวนรมณีนาถ แบ่งเป็น2 ส่วน ส่วนแรก เป็นสถานที่ พักผ่อน ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในเขตพระนคร และเป็นสถานที่เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติ ศาสตร์แสดงให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ที่ได้รับอิทธิพล จากยุโรปสมัยรัชกาลที่ 5 การออกแบบคงเอกลักษณ์ เดิมไว้ คือ สถานที่คุมขังลงโทษทัณฑ์ ให้เป็นเอกลักษณ์ของสวน ประกอบด้วยความพิเศษในการอนุรักษ์โบราณสถาน และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากคลองสะพานถ่าน เพื่อนำน้ำผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้ในสวน เป็นการประชาสัมพันธ์คุณค่าของน้ำ และประหยัดค่าใช้จ่าย  เวลาทำการ : 05.00 21.00 น. ทุกวัน

 


อ่านต่อรายละเอียด สวนรมนีนารถ
---------------------------------------

ศูนย์สปัน อารยวัฒนศิลป์

ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายของไทยและนานาชาติ และผลงานด้านศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งกายของชาวไทยในอดีตจัดแสดงชุดแต่งงาน ของผู้ที่มีชื่อเสียงในอดีต ภาพนางงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภาพมงกุฏกษัตริย์ทั่วโลก จัดแสดงวิวัฒนาการการแต่งกายของโลกตั้งแต่อียิปต์ กรีก โรมัน จนถึงปัจจุบัน การปั้นโดยย่อสัดส่วนได้แก่ การประดิษฐ์กระทง เมืองตุ๊กตา และการจัด ดอกไม้ไทย (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม) โทร. 531-2013, 532-2733-4 และ 993-5888


อ่านต่อรายละเอียด ศูนย์สปัน อารยวัฒนศิลป์
---------------------------------------

พิพิธภัณฑ์ปราสาท

ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย 4 A ถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งตัดแยกจากถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และมีการจำลองสถาปัตยกรรมที่งดงามหลายรูปแบบ เช่น ตึกฝรั่ง ตำหนักแดงซึ่งได้ จำลองมาจากตำหนักในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอพระซึ่งจำลองมาจากวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นต้น

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันเสาร์ การเข้าชมกรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์ โทร. 02-379-3601, 02-379-3607


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑ์ปราสาท
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา