ที่เที่ยว


View : 6
เพิ่มรูป แก้ไข
สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือที่รู้จักกันนามว่า สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย และเป็นสถานีที่เก่าแก่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปัจจุบันสถานีรถไฟหัวลำโพง มีทางเชื่อมต่อที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ดูกลมกลืนเข้ากับรถไฟฟ้ามหานคร