ที่เที่ยว


View : 1
เพิ่มรูป แก้ไข

สยามนิรมิตกรุงเทพ

สยามนิรมิตกรุงเทพ สถานที่ที่เป็นเวทีการแสดงระดับโลกที่นำเสนอมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการแสดงวิจิตรมหัศจรรย์ที่นำเสนอบนเวทีที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดของโลก ที่นี้ได้ถูกบันทึกสถิติไว้ในกินเนสส์เวิล์ดเรคคอร์ด มีนักแสดงกว่า100 คนเครื่องแต่งกายและฉากที่ออกแบบอย่างวิจิตรงดงาม ความมหัศจรรย์ของเทคนิคพิเศษที่ทันสมัยทำให้เหตุการณ์ที่ปรากฏบนเวทีสมจริง ผู้ชมที่ได้รับชมจะรู้สึกเสมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริง