ที่เที่ยว


View : 4
เพิ่มรูป แก้ไข

ตลาดบางบอน

ตลาดบางบอน เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ เวลาเริ่มขายจะประมาณ ตี 2 ถึง เช้า ที่นี่มีสินค้า หมู ผัก ไก่ และ ร้านค้าขายส่ง